Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wolność – wspólna sprawa

Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Instytuty Polskie w Kijowie, Mińsku i Wilnie, wydały wspólnie publikację Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej”. Książka przypomina zaangażowanie polskiego papieża i rolę jego pontyfikatu w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Publikacja była prezentowana na X Targach „Książkowy Arsenał” w Kijowie. Między innymi o niej, ale także o 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Ukrainie, 23 czerwca rozmawiali hierarchowie Kościoła katolickiego – biskup Witalij Krzywicki, i greckokatolickiego – Swiatosław Szewczuk.

„Oczy Polaków coraz częściej skierowane są na Mińsk czy Kijów. Z troską i poczuciem sąsiedzkiej odpowiedzialności i wspólnoty z narodami na Wschodzie obserwujemy i wspieramy uwalnianie się w nich ducha wolności – tej wolności, która w polskim narodzie wyzwalała się w latach 70. i 80. Staramy się jak najlepiej zrozumieć naszych sąsiadów, bo w tym jest klucz do zrozumienia nas samych – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Walczyliśmy o wolność. Wznosiliśmy się ponad partykularne interesy ucząc się budowy zaufania i solidarności. Otrzymaliśmy wsparcie od Stanów Zjednoczonych, na czele z Ronaldem Reaganem, czy właśnie od Jana Pawła II. Publikacja, którą wydajemy, jest dziś symbolem naszej solidarności z tymi, którzy o wolność wciąż muszą zabiegać”.

Publikację można pobrać pod tym linkiem.

We wprowadzeniu do książki „Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej” dr Andrzej Brzeziecki napisał: „Był rok 1968, czarna noc komunizmu, krakowski biskup Karol Wojtyła odwiedzał małą parafię w Zembrzycach. Mówił wówczas wiernym, by ich ufność upodobniła się do «wielkiej apostolskiej ufności dwóch mę­żów – Cyryla i Metodego – świętych apostołów Słowiańszczyzny». To tylko jeden z wielu przykładów nawiązywania
przez Karola Wojtyłę do tradycji religijnej wschodniej Europy. Do konklawe, które wyniosło krakowskiego biskupa na papieski tron, pozostawało wówczas jeszcze dziesięć lat, warto jednak pamiętać, że przesłanie Jana Pawła II dla kra­jów Europy Środkowej i Wschodniej nie narodziło się w 1978 roku, ale kształtowało się wraz intelektualnym formowaniem się samego Karola Wojtyły”.

Powstaniu tej publikacji towarzyszyła idea, aby ukazać  stałe zainteresowanie papieża losem krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmianami zachodzącymi w tej części świata. Wspólnota losów, historii, tradycji, kultury sprawiały, że więź z tymi narodami była mu szczególnie bliska.

Publikacja powstała we współpracy Centrum Myśli Jana Pawła II i Instytutów Polskich w Mińsku, Kijowie i Wilnie. Wybrane teksty papieskie zostały zamieszczone w czterech wersjach językowych: polskim, białoruskim, litewskim i ukraińskim. Należy podkreślić, że tłumaczenia niektórych przemówień zostały wykonane specjalnie do tego wydania. Książkę wzbogaca materiał fotograficzny z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, Litwy i Ukrainy.

Opublikowano 22/06/2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii