Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Wolność nie została jeszcze stracona…”

Publikacja „Wolność nie została jeszcze stracona. Jan Paweł II o Powstaniu Warszawskim 1944” została przygotowana z okazji rocznicy największego zrywu zbrojnego przeciwko Niemcom w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej.

Trzon książki stanowią wypowiedzi papieża Jana Pawła II dotyczące tego wydarzenia, wybór zeznań uczestników walk oraz relacje świadków mordów na cywilnych mieszkańcach Warszawy i barbarzyńskiego niszczenia miasta. Wykorzystano fragmenty świadectw tego tragicznego, lecz zarazem bohaterskiego czasu zebranych w „Zapisach terroru. Warszawa”, wydaniu przygotowanym przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz korzystano również z działa autorstwa Normana Daviesa „Powstanie ‘44” opublikowanego przez Wydawnictwo Znak. Niezwykle cennym wyróżnikiem tej edycji są słowa Wandy Traczyk-Stawskiej pseud. Pączek i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej pseud. Grodzka – uczestniczek Powstania, stanowiące wprowadzenie do tego wydania.

Całość została wzbogacona materiałem fotograficznym z okresu walk powstańczych oraz burzenia Warszawy przez oddziały niemieckie. W publikacji wykorzystano zdjęcia z archiwum prywatnego Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej i Wandy Traczyk-Stawskiej, Centrum Myśli Jana Pawła II, Imperial War Museum, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Wikimedia Commons.

Opublikowano 31.07.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II