Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wirtualne Targi Stypendialne

Na portalu mojestypendium.pl ruszyły Wirtualne Targi Stypendialne. Nie zabrakło tam również stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


W ramach Akcji Informacyjnej – Stypendia 2012/2013 na portalu mojestypendium.pl prezentowane są najważniejsze programy stypendialne. Akcja służy promowaniu wśród młodzieży inicjatyw stypendialnych organizacji pozarządowych, firm, samorządów i uczelni wyższych.

 

Sprawdź, może nasze stypendium jest właśnie dla Ciebie!

http://www.mojestypendium.pl/wid,14318319,artykul.html
 

Opublikowano 19.03.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.