“Bogowie…? Naukowcy wobec wyzwań bioetyki”

7 października 2015, godz 12.00
transmisja live:
www.dziedziniecdialogu.pl

www.facebook.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II


Debata: “Bogowie…? Naukowcy wobec wyzwań bioetyki”

 

Główne zagadnienia:

 Dziś granicę między wiarą a niewiarą coraz częściej testuje się w laboratoriach biologicznych. To właśnie w nich, na całym świecie nieustannie przesuwamy granice tego, co możliwe. Zaczęliśmy tworzyć fragmenty żywych komórek i całe organizmy, które nigdy nie zaistniały w procesie ewolucji. Pojawiają się już próby konstruowania hybryd zwierzęco-ludzkich. O ile wielu fizyków otwarcie przyznaje się do wiary w Boga, o tyle większość biologów uważa się za niewierzących. To pośród nich coraz silniejszy staje się nurt „nowego ateizmu”, który zdobywa kolejnych zwolenników i przenika do kultury masowej. Czy naukowcy zapragnęli dziś zająć pozycję, którą zajmuje Bóg-Stwórca?

 

Zaproszeni prelegenci:

  • prof. Gennaro Aulettawłoski filozof przyrody specjalizujący się szczególnie w naukach biologicznych a także mechanice kwantowej,  zaangażowany na polu dialogu nauk ścisłych, filozofii oraz teologii, profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz Uniwersytetu w Cassino
  • Siostra prof. Barbara Chyrowicz SSpS – filozofka, bioetyczka, kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • prof. Paweł Golik – genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW
  • prof. Piotr Stępień – polski genetyk, profesor i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Rafael Vicuña –  chilijski naukowiec specjalizujący się w dziedzinie biochemii i mikrobiologii, uczestnik wielu debat dotyczących religii i nauki, członek Papieskiej Akademii Nauk 

Prowadzący: Tomasz Rożek – publicysta Gościa Niedzielnego, prowadzi Śląską Kawiarnię Naukową 

 

 

Dodano: