Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

W medytacji chodzi o spotkanie…

Nowy odcinek podcastu „Słuchając drogi” tworzonego przez Centrum Myśli Jana Pawła II jest już dostępny.

https://www.buzzsprout.com/1189352/11903533

Razem z ojcem Maksymilianem Nawarą, zastanówmy się nad tym;

  • Czym jest medytacja chrześcijańska?
  • Czym różni się od mindfulness i innych medytacji?
  • Jaka jest rola ciała, a jaka umysłu podczas medytacji?
  • Od czego zacząć i na co uważać?
  • Co jest absolutnie niezbędne, a co najtrudniejsze?
  • I czy medytacja może być drogą do pokoju?

Nasza rozmowa to także okazja do wspomnienia Ojca Jana Berezy i działalności Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu.

Rozmówcą Marcina Nowaka jest polski benedyktyn, publicysta, dr teologii patrystycznej. Prowadzi także  Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w klasztorze benedyktynów w Lubiniu, od 2018 r. jest opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, zaangażowany w dialog międzyreligijny.

Zapraszamy do rozmowy. Dołączcie do grupy ludzi ciekawych świata i drugiego człowieka – https://www.facebook.com/groups/sluchajacdrogi 

Jeżeli macie uwagi, pytania albo pomysły na kolejne audycje to zapraszam do kontaktu: mnowak@centrumjp2-pl

Opublikowano 20.12.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.