Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

UWAGA! Przedłużamy godziny przyjmowania wniosków stypendialnych!

Do 31 lipca składać można wnioski o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (od IV kl. włącznie), gimnazjów i szkół średnich (liceów i techników). 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! W DNIACH 30 – 31 LIPCA (czwartek, piątek) PRZYJMUJEMY WNIOSKI W GODZ. 8:00 – 19:00

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji? Wypełnij WNIOSEK zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższym sliderze:

 
 
 
Jeśli jakieś kwestie są dla Ciebie nadal niejasne, skorzystaj z naszych dodatkowych informacji: http://bit.ly/Stypendia2015
 
Pamiętaj! Wnioski zatwierdzone, wydrukowane i podpisane należy dostarczyć wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 lipca 2015 roku do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11 w Warszawie. 
Wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -16:00 (I piętro, pokój nr 1)
 
Wszystkim życzymy powodzenia! 🙂
Zespół Centrum Myśli Jana Pawła II

Opublikowano 29.07.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.