Trwa nabór wniosków stypendialnych studentów!

Centrum Myśli Jana Pawła II  prowadzi nabór wniosków studentów ubiegających się o Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Wnioski można składać do 30 września br. Oferta stypendialna skierowana jest do osób uczących się w Warszawie.


Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Ich wysokość zależy od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także zaangażowania studenta w działania charytatywne i społeczne. Stypendia przyznawane są z budżetu miasta od 2005 r.

Dodatkowe informacje oraz formularze wniosków stypendialnych dostępne są na stronie: www.centrumjp2.pl/node/13/Stypendia.

Wnioski wraz z załącznikami można przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub składać osobiście w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 w Warszawie. Termin składania dokumentów upływa 30 września. Ponieważ w tym roku ten termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wnioski będą przyjmowane do 1 października 2012 r. włącznie.
 

Dodano: