Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Transhumanizm – ku nowej filozofii człowieka?

Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z KUL zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. „Transhumanizm – ku nowej filozofii człowieka”, połączone z promocją numeru kwartalnika Ethos poświęconego tej problematyce.

Transhumanizm to stosunkowo nowa ideologia, w myśl której ograniczenia kondycji ludzkiej – biologiczne, psychiczne i społeczne mogą zostać pokonane dzięki rozwojowi nauki i techniki.

 

 

Do dyskusji zaproszeni zostali: 

✦ prof. Jerzy Bobryk (PAN)
✦ prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
✦ dr Markus Lipowicz (AI)
✦ prof. Zenon Roskal (KUL)
✦ dr Adriana Warmbier (UJ)

Spotkanie poprowadzi dr Marcin Romanowicz (Centrum Myśli Jana Pawła II – UW)

„Autorzy artykułów zawartych w niniejszym tomie „Ethosu”, reprezentujący różne dziedziny wiedzy, podejmują refleksję nad transhumanizmem bez uprzedzeń, ale i bez entuzjastycznego zaangażowania, wskazują na jego źródła, istotę i konsekwencje, oceniają osiągnięcia i zagrożenia. Trashumanizm jest bowiem wielowymiarowym zjawiskiem, które faktycznie zaczyna kształtować naszą kulturę i środowisko życia, budzi nadzieje, ale i poważne obawy, rodzi też wiele pytań. Mamy nadzieję, że lektura prezentowanych tu tekstów pozwoli odnaleźć odpowiedzi na niektóre z tych pytań, a kolejne postawić” – pisze we wstępie do „Ethosu” prof. Agnieszka Lekka-Kowalik.

 

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11 
22 kwietnia, godz. 18:30

Opublikowano 14.04.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.