Tłumaczenia tekstów JP2

Jak pokazuje publikacja Dzieła Jana Pawła II: Bibliografia publikacji wydanych poza Polską, opracowana przez dr Annę Wolnik z Biblioteki Narodowej, jest wiele publikacji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, które dotąd nie ukazały się w wielu językach.


Centrum Myśli Jana Pawła II – w oparciu o ekspertyzę przygotowaną dla nas przez dr Wolnik – chciałoby temu zaradzić, podejmując się tłumaczenia i wydania brakujących pozycji.

Jest to oczywiście projekt bardzo rozległy, dlatego podzielony zostanie na etapy. Priorytetami będą dla nas pozycje związane z projektami badawczymi podejmowanymi przez Centrum (np. Jana Pawła II teologia ciała). Ponadto na początek weźmiemy pod uwagę języki naszych wschodnich sąsiadów.

Zgodnie z tymi wyznacznikami, jako pierwsza przetłumaczona zostanie książka:

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich


w języku litewskim, a następnie ukraińskim i białoruskim.


Do współpracy zaprosimy specjalistów tak w zakresie języka, jak i teologii.

Dodano: