Stypendia dla studentów – jesień 2015 – przyznane!

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listy studentów, którzy otrzymali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od  października do grudnia 2015 roku.

Wszyscy stypendyści do 18 listopada 2015 r. muszą złożyć Oświadczenie stypendysty osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do kancelarii Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro.
Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.

 

 

Listy stypendialne:

Studenci I roku
Studenci powyżej I roku

Ponadto informujemy, że do 30 listopada 2015r. można złożyć wniosek o przedłużenie stypendium na okres styczeń – czerwiec 2016 r.  Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Wnioski na okres wiosna 2016 są już dostępne pod adresem: https://formularze.centrumjp2.pl/ 

 Gratulujemy!!!

Dodano: