Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Stypendia dla studentów – jesień 2015 – przyznane!

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listy studentów, którzy otrzymali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od  października do grudnia 2015 roku.

Wszyscy stypendyści do 18 listopada 2015 r. muszą złożyć Oświadczenie stypendysty osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do kancelarii Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro.
Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.

 

 

Listy stypendialne:

Studenci I roku
Studenci powyżej I roku

Ponadto informujemy, że do 30 listopada 2015r. można złożyć wniosek o przedłużenie stypendium na okres styczeń – czerwiec 2016 r.  Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Wnioski na okres wiosna 2016 są już dostępne pod adresem: https://formularze.centrumjp2.pl/ 

 Gratulujemy!!!

Opublikowano 06.11.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online