PoKolędzie JP2


PoKolędzie JP2 to coroczna akcja służąca integracji społecznej zainicjowana w 2013 roku przez członków Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, która promuje solidarność społeczną i polską tradycję kolędowania wśród osób o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury. Rokrocznie do akcji przystępują kolejne Chóry, schole, soliści, zespoły z obszaru całej Polski. Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa – w akcję angażuje się coraz więcej chórów i docieramy do większej liczby miejsc. W roku 2017 w akcję włączyły się 22 zespoły muzyczne (chóry, schole, soliści). W ramach akcji odbyło się aż 26 koncertowych spotkań w miejscach, gdzie takie spotkania mają wymiar szczególny. Zwieńczeniem akcji z początku roku 2017 był wielki finał w Domu Polonii, podczas którego zaproszone zespoły wspólnie wykonały najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy.

www.pokoledziejp2.pl