PoKolędzie JP2


,,Najcenniejsze, co możemy dać innym, to my sami, każdy z nas potrzebuje obecności drugiego człowieka. Wspólne śpiewanie pomaga nam się otworzyć i zaciera pomiędzy nami wszelkie różnice.’’ ~ Asia

PoKolędzie JP2 jest przede wszystkim spotkaniem. Czasem, poświęceniem swojej uwagi, troski, poczuciem więzi. Jest przestrzenią, którą staramy się stworzyć w miejscach, w których brak spotkania potrafi być najbardziej odczuwalny – w domach dziecka, hospicjach, aresztach, szpitalach i wielu innych. Spotkania kolędowe rozpoczną się 10 stycznia 2021 i będziemy wspólnie kolędować aż do końca stycznia! W tym roku chcemy dopasować formułę spotkań kolędowych do aktualnych obostrzeń, zarówno chór oraz placówka mogą wybrać formę zdalną, stacjonarną lub hybrydową. Bardzo zależy nam, abyśmy mogli się spotkać w bezpiecznej dla każdego formule. Wybór formy spotkania będzie można wybrać podczas zgłoszeń chórów oraz rozmów z miejscami. Bardzo zależy nam, abyśmy mogli się spotkać w bezpiecznej dla każdego formule.

Podzielasz ideę PoKolędzia JP2 i chcesz stać się jego częścią? Serdecznie Zapraszamy!

 

Chcesz kolędować?

wypełnij formularz

Chcesz przyjąć kolędników?

wypełnij formularz

,,PoKolędzie JP2 w niezwykły sposób przełamuje bariery i zwraca uwagę na ludzi na co dzień zapomnianych.
To nie tylko szereg koncertów kolędowych, ale przede wszystkim wyjście do drugiego człowieka’’ ~ Olga

O POKOLĘDZIU

PoKolędzie to projekt służący integracji społecznej zainicjowany w 2013 roku przez członków Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Organizując spotkania kolędowe wśród osób o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury, chcemy promować polską tradycję kolędowania oraz solidarność społeczną. Rokrocznie do projektu przystępują kolejne Chóry, schole, soliści, zespoły nie tylko z Warszawy ale i z całej Polski.

W bieżącej edycji chcemy skupić się na dotarciu do miejsc w Warszawie i okolicach, które razem z Chórami, scholami, zespołami odwiedzać będą wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia, pełniący rolę animatora i organizatora na miejscu. Nie zapominamy o naszych przyjaciołach z całej Polski – na naszej stronie internetowej zamieścimy śpiewnik i plakat w wersji do druku, aby każdy Chór, schola, zespół, który będzie zorganizować spotkania kolędowe, w ośrodkach w swojej okolicy mógł tworzyć PoKolędzie razem z nami.

W poprzednich edycjach  wspólne kolędowanie realizowaliśmy w miejscach, gdzie dostęp do kultury jest utrudniony, gdzie chórzyści nie koncertują – przychodziliśmy do mieszkańców domów dziecka, aresztów, szpitali, hospicjów, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. Razem z nimi śpiewając kolędy, by autentyczna radość i nadzieja płynące z niezwykłego czasu Bożego Narodzenia docierały wszędzie – szczególnie tam, gdzie ludzie na co dzień zmagają się z cierpieniem i samotnością.

W poprzedniej edycji wzięło udział :

  • 21 zespołów (chórów, scholi, grup kolędowych)
  • Ponad 300 kolędników-wolontariuszy
  • 22 spotkania kolędowe
  • 5 miejscowości: Warszawa, Wrocław, Kobyłka, Lublin, Drewnica

Kontakt do zespołu PoKolędzia :