PoKolędzie JP2


PoKolędzie JP2 to coroczna akcja służąca integracji społecznej zainicjowana w 2013 roku przez członków Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, która promuje solidarność społeczną i polską tradycję kolędowania wśród osób o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury. Rokrocznie do akcji przystępują kolejne chóry, schole, soliści, zespoły z obszaru całej Polski. Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa – w akcję angażuje się coraz więcej chórów i docieramy do większej liczby miejsc.

W ciągu ostatnich lat udało się zorganizować spotkania kolędowe w licznych instytucjach w całej Polsce, których podopieczni nie mają możliwości kontaktu z bliskimi, cierpią na samotność i odizolowanie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji setek kolędników – chórów, scholii, solistów – mogliśmy dzielić się radością i nadzieją, z osobami, które z uwagi na osamotnienie tej bliskości i uwagi potrzebują najbardziej – pacjentami, pensjonariuszami, wychowankami, penitencjariuszami.

W roku 2019/2020 w akcję włączyły się 21 zespoły muzyczne (chóry, schole, soliści). W ramach akcji odbyło się aż 22 koncertowych spotkań w miejscach, gdzie takie spotkania mają wymiar szczególny. Spotkania kolędowe odbyły się w Warszawie, Kobyłce, Lublinie oraz Dwernicy. W akcji wzięło udział ponad 300 wolontariuszy kolędników.

W roku 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiczną Akcja została zawieszona. To, co stanowiło o wyjątkowości naszej akcji to nie tylko przybliżanie tradycji polskich pieśni związanych z okresem Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim rzeczywiste, bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem – poświęcenie mu swego czasu, uwagi, troski i poczucia prawdziwej więzi. W sytuacji wymagającej ograniczenia spotkań, wymuszającej działania zdalne, nie jesteśmy w stanie skutecznie realizować naszego celu, jakim jest budowanie wspólnoty dzięki wspólnemu kolędowaniu.

Mamy ogromną nadzieję, że uda się przywrócić akcję PoKolędzie JP2  w grudniu 2021 roku i wybrzmi ona z jeszcze większą mocą!

http://pokoledziejp2.pl/