Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. prawno-administracyjnych

Biurko, praca

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy
i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu.

Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar. Od 2005 roku Centrum Myśli Jana Pawła II jest operatorem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, organizatorem projektów takich, jak Festiwal Nowe Epifanie, Miasto Dialogu oraz inicjatorem i właścicielem multimedialnego portalu JP2online.pl stanowiącego pierwsze, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu w Polsce i na świecie.

Aktualnie do Działu Administracji poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty ds. prawno-administracyjnych.

Do Twoich głównych zadań będzie należeć:

 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych Centrum;
 • opracowywanie projektów umów i aneksów zawieranych przez Centrum;
 • opracowywanie instrukcji, zasad oraz regulaminów dotyczących realizacji projektów w Centrum;
 • zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań dot. udzielania zamówień w Centrum;
 • ścisła współpraca z innymi pracownikami Centrum w celu identyfikacji, rozwiązywania i komunikowania ryzyka oraz ograniczania ryzyka;
 • prowadzenie spraw dot. ochrony danych osobowych;
 • sygnalizowanie zmian w przepisach prawa istotnych z punktu widzenia specyfiki Centrum;
 • bieżąca współpraca z Kancelarią prawną.

Do Twoich dodatkowych zadań będzie należeć:

 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Centrum z zakresu:
  – prawa zamówień publicznych,
  – ochrony danych osobowych,

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 2-letniego doświadczenia;
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień prawnych dotyczących prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • kreatywności i pozytywnego nastawienia;
 • łatwości w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dużej samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur;
 • wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych (w mowie i piśmie);
 • wysoki poziom motywacji i kultury osobistej w wykonywaniu zleconych zadań;
 • skrupulatność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętności wyznaczania priorytetów;
 • sumienności, elastyczności, entuzjazmu i obowiązkowości;
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny etat);
 • wynagrodzenie: stałe miesięczne uzależnione od posiadanego doświadczenia oraz premia kwartalna;
 • nagrody za wybitne osiągnięcia;
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • urokliwa lokalizacja biura – pracujemy w kamienicy artystycznej przy ul. Foksal.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do 01 września 2023 r. na adres: rekrutacjada@centrumjp2.pl z dopiskiem „administracja”. Z osobami wybranymi do dalszych etapów rekrutacji, skontaktujemy się do 30 września 2023 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych
(np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Opublikowano 25.08.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online