Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Dołącz do naszego zespołu!

Aktualnie do Działu Stypendialno-Edukacyjnego poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty do spraw projektów edukacyjnych.

Opis stanowiska i zadania:

 • Przygotowanie i realizacja warsztatów, spotkań tematycznych, konkursów.
 • Kreacja i koordynacja projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży
 • Obsługa procesu rekrutacyjnego stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: ocena (formalna i merytoryczna) wniosków o przyznanie stypendium.
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji powierzonych zadań.
 • Współtworzenie i realizacja programu edukacyjnego dla stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 • Tworzenie i integrowanie środowiska stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo na rok czasu(pełny etat);
 • wynagrodzenie: stałe miesięczne uzależnione od posiadanego doświadczenia (4200 – 4500 zł brutto) oraz premia kwartalna;
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • urokliwa lokalizacja biura – pracujemy w kamienicy artystycznej przy ul. Foksal.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: pedagogika, animacja kultury, socjologia, psychologia i pokrewne;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Gotowość do pracy w weekendy oraz wieczorami;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w obsłudze stypendiów o charakterze socjalnym;
 • Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Doświadczenia w pisaniu i rozliczaniu wniosków grantowych
 • Znajomość nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych;
 • Umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do 24.04.2023 na adres e-mail: rekrutacjadse@centrumjp2.pl z dopiskiem „edukacja”. Z osobami wybranymi do dalszych etapów rekrutacji, skontaktujemy się do 19.04.2023 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Opublikowano 14.04.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II