Seminarium „Dialog i uczestnictwo w myśli Jana Pawła II”

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na cykl spotkań poświęconych koncepcji dialogu w myśli Jana Pawła II. Spotkania wpisują się w wieloletni program Centrum o nazwie Karol Wojtyła Fellowship (KWF), który składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, pobudzających intelektualnie i zmuszających do namysłu nad współczesnymi problemami.

Aktualne seminarium będzie skupiać się wokół idei dialogu i uczestnictwa, starając się ukazać te idee w ich źródłowym znaczeniu, a także pokazać ich znaczenia dla kształtu życia publicznego.

Uczestnicy seminarium zapoznają się z podstawami personalizmu Jana Pawła II i z dialogicznym sposobem jego postępowania (analiza przemówień i listów Jana Pawła II do światowych przywódców). W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy będą ćwiczyć też zastosowanie idei dialogu do konkretnych sytuacji.

REKRUTACJA JEST PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA KWIETNIA!

Link do formularza rejestracyjnego

Link do regulaminu

 

Szczegółowy program:

Spotkanie 1 – 08.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Filozofia dialogu – początki, główne idee. Od filozofii do teologii dialogu. Koncepcja osoby Karola Wojtyły. Osoba i czyn. Wolność osoby. Samoposiadanie i samoopanowanie osoby. Norma personalistyczna. Człowiek jako dar. Komunia osób. Sens dialogu.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Jan Paweł II i młodzież: spotkania wOknie Papieskim” Franciszkańska 3, Kraków

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół „MY”. Czym jest dialog? Umiejętności/kompetencje/zachowania wzmacniające dialog.

 

Spotkanie 2 – 16.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Sumienie i odpowiedzialność. Uczestnictwo jako wartość osoby. Relacja ja-ty. Dobro wspólne. Uczestnictwo jako właściwość działanie „wspólnie z innymi”. Sytuacja dialogiczna i dialog. Obecność i spotkanie.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Człowiek we wspólnocie życia publicznego: przemówienie Jana Pawła II w Sejmie RP 11 VI 1999 r.

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół relacji i dobra wspólnego. Czym jest relacja dialogowa/dialogiczna? Jak być obecnym? Dobro wspólne a dobro jednostki.

 

Spotkanie 3 – 22.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Indywidualizm i totalizm jako zaprzeczenie uczestnictwa. Personalistyczna koncepcja dobra wspólnego. Postawa solidarności sprzeciwu. Konformizm i unik. Dialogiczna aksjologia. Społeczność dialogiczna.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Jan Paweł II wobec kryzysów światowych: korespondencja dyplomatyczna do przywódców państw w konfliktach na Bliskim Wschodzie

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół sprzeciwu. Oponowanie i myślenie krytyczne. Dialog – jako remedium na syndrom myślenia grupowego.

 

Spotkanie 4 – termin podany zostanie wkrótce

Wykład prof. Tadeusza Gadacza.

Dodano: