Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Seminarium „Dialog i uczestnictwo w myśli Jana Pawła II”

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na cykl spotkań poświęconych koncepcji dialogu w myśli Jana Pawła II. Spotkania wpisują się w wieloletni program Centrum o nazwie Karol Wojtyła Fellowship (KWF), który składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, pobudzających intelektualnie i zmuszających do namysłu nad współczesnymi problemami.

Aktualne seminarium będzie skupiać się wokół idei dialogu i uczestnictwa, starając się ukazać te idee w ich źródłowym znaczeniu, a także pokazać ich znaczenia dla kształtu życia publicznego.

Uczestnicy seminarium zapoznają się z podstawami personalizmu Jana Pawła II i z dialogicznym sposobem jego postępowania (analiza przemówień i listów Jana Pawła II do światowych przywódców). W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy będą ćwiczyć też zastosowanie idei dialogu do konkretnych sytuacji.

REKRUTACJA JEST PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA KWIETNIA!

Link do formularza rejestracyjnego

Link do regulaminu

 

Szczegółowy program:

Spotkanie 1 – 08.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Filozofia dialogu – początki, główne idee. Od filozofii do teologii dialogu. Koncepcja osoby Karola Wojtyły. Osoba i czyn. Wolność osoby. Samoposiadanie i samoopanowanie osoby. Norma personalistyczna. Człowiek jako dar. Komunia osób. Sens dialogu.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Jan Paweł II i młodzież: spotkania wOknie Papieskim” Franciszkańska 3, Kraków

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół „MY”. Czym jest dialog? Umiejętności/kompetencje/zachowania wzmacniające dialog.

 

Spotkanie 2 – 16.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Sumienie i odpowiedzialność. Uczestnictwo jako wartość osoby. Relacja ja-ty. Dobro wspólne. Uczestnictwo jako właściwość działanie „wspólnie z innymi”. Sytuacja dialogiczna i dialog. Obecność i spotkanie.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Człowiek we wspólnocie życia publicznego: przemówienie Jana Pawła II w Sejmie RP 11 VI 1999 r.

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół relacji i dobra wspólnego. Czym jest relacja dialogowa/dialogiczna? Jak być obecnym? Dobro wspólne a dobro jednostki.

 

Spotkanie 3 – 22.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Indywidualizm i totalizm jako zaprzeczenie uczestnictwa. Personalistyczna koncepcja dobra wspólnego. Postawa solidarności sprzeciwu. Konformizm i unik. Dialogiczna aksjologia. Społeczność dialogiczna.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Jan Paweł II wobec kryzysów światowych: korespondencja dyplomatyczna do przywódców państw w konfliktach na Bliskim Wschodzie

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół sprzeciwu. Oponowanie i myślenie krytyczne. Dialog – jako remedium na syndrom myślenia grupowego.

 

Spotkanie 4 – termin podany zostanie wkrótce

Wykład prof. Tadeusza Gadacza.

Opublikowano 15.04.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online