Seminaria akademickie i konferencja międzynarodowa

W mijającym tygodniu w Centrum Myśli Jana Pawła II ruszyły kolejne seminaria akademickie. Tegoroczne zajęcia cieszą się dużą popularnością! Ścieżki tematyczne w tej edycji poświęcone są najważniejszym społecznym aspektom papieskiego nauczania, które wciąż inspiruje.


We współczesnym świecie takie pojęcia jak dialog czy poszanowanie godności kobiety, stają się kwestiami głęboko społecznymi, od których nieraz zależy tworzenie i rozwój prawidłowych relacji międzyludzkich. Jednocześnie oczekuje się, że autorytety (m.in. Kościół katolicki) będą wskazywać właściwy kierunek w budowaniu wspólnoty społecznej i respektowaniu jej praw.

Konkretne rady w tym względzie obecne są w przesłaniu Jana Pawła II, który wniósł w życie społeczności międzynarodowej więcej niż jedynie doktryny i autorytet hierarchiczny. Jesteśmy przekonani, że właśnie dlatego nasi stypendyści oraz osoby na różne sposoby związane ze środowiskiem Centrum, chcą zgłębiać i badać społeczne nauczanie Papieża Polaka. Pomagają im w tym tutorzy – eksperci, którzy mają za zadanie skłonić studentów do samodzielnej analizy.

Seminarium „Jan Paweł II człowiek dialogu” poświęcone m.in. ekumenizmowi i relacjom Kościoła ze światem współczesnym poprowadzi Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny miesięcznika Więź), natomiast seminarium „Nowy Feminizm” – dr Aneta Gawkowska (ISNS UW).

W zeszłym semestrze studenci mieli możliwość uczestniczenia w seminarium socjologicznym, prowadzonym przez dra Michała Łuczewskiego. Owocem tych spotkań jest zbliżająca się międzynarodowa konferencja poświęcona kwestii interakcji teologii, nauk społecznych, wiary i rozumu.

„Dangerous liaisons. Theology, social sciences and modernity” to tytuł konferencji, która odbędzie się 12 kwietnia 2012 roku w Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkają się na niej przedstawiciele różnych środowisk akademickich, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Węgier czy RPA. Nie zabraknie też oczywiście reprezentantów polskiej nauki, szczególnie warszawskiego środowiska socjologicznego.

Szczegóły wydarzenia, na które już teraz serdecznie zapraszamy, można znaleźć w załączonym dokumencie.
 

Dodano: