Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Rzeczpospolita papieska

30 lat temu Jan Paweł II

na krakowskich Błoniach apelował do Polaków, aby „całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Czy wielki papieski projekt odnowy Polski – a zarazem odnowy serc Polaków – po doświadczeniach wojny i komunizmu może być jeszcze aktualny w XXI wieku? Centrum Myśli Jana Pawła II otwiera nową serię wydawniczą „Projekt Polska”, której kolejne pozycje postarają się odpowiedzieć na wezwanie Papieża.

Chcemy stworzyć (nietypową, bo książkową) przestrzeń do dyskusji o przesłaniu Papieża i o tym, jak to przesłanie może być zrealizowane. Chcemy też zapytać znaczących polskich badaczy, publicystów i komentatorów o to, jak rozumieją oni papieską wizję Polski. W dyskusji jako pierwszy zabierze głos Tomasz P. Terlikowski.

Tomasz P. Terlikowski, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.

Rzeczpospolita papieska to pierwszy tom serii Projekt Polska, przedstawiającej nauczanie Jana Pawła II o Polsce do Polaków, w kontekście historycznym, politologicznym, filozoficznym i teologicznym. Tematyka książki obejmuje sprawy znane, niejednokrotnie dyskutowane i funkcjonujące w powszechnej świadomości, a jednak odbierane powierzchownie, „zakopane pod tonami cukru z papieskich kremówek”. Tym cenniejsze jest rzetelne przedstawienie całego nauczania Jana Pawła II z pielgrzymek do Polski, a także zawartego w innych jego tekstach. Poszczególne rozdziały dotyczą: postrzegania przez papieża historii Polski jako nauczycielki wiary i patriotyzmu, znaczenia „Solidarności” w dziejach narodu, projektu moralnej odnowy społeczeństwa po doświadczeniu stanu wojennego, wychodzenia Polski z komunizmu i budowaniu nowych fundamentów, moralnych aspektów demokracji, przemian zachodzących w Polsce po 1991 roku oraz dalszej szkoły wiary w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

O autorze

Tomasz P. Terlikowski – dziennikarz, tłumacz, publicysta, działacz katolicki, autor licznych publikacji. W 2003 r. obronił doktorat z filozofii na UKSW. Pracował w Polskiej Agencji Prasowej, „Newsweeku”, Radiu Plus, redakcji katolickiej TVP, był zastępcą redaktora naczelnego „Ozonu”, prowadził też audycje w TVP Historia. Obecnie jest publicystą „Frondy”. Od 2004 r. jest redaktorem naczelnym Ekumenicznej Agencji Informacyjnej.

Recenzje

Jest to książka o cywilizacyjnej roli Kościoła, fenomenie duchowego „królowania” Jana Pawła II nad Polską i tylko w części spełnionym projekcie Rzeczypospolitej zbudowanej na Dekalogu. W 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny Tomasz Terlikowski daje nam coś w rodzaju publicystycznych rekolekcji na temat wieloletniego dialogu Ojca Świętego z Polską. Narracja Autora wytrąca z zadumy, budzi z drzemki, popycha do zmierzenia się z tym, co stało się z ziarnem wielokrotnie rzucanym w tłumy oklaskujących.

Paweł Milcarek

Polacy kochali swojego Papieża, ale nie znali go. Często widzimy jego przesłanie zredukowane do wadowickich kremówek. Książka Tomasza Terlikowskiego pozwala zobaczyć i zrozumieć Jana Pawła II jako wielkiego nauczyciela Polaków. Autor wydobywa papieskie przesłanie z całości pontyfikatu; osadza je w naszej – zapoznanej, niestety – kulturowej tradycji i anali­zuje na tle współczesnych sporów. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć współczesną Polskę.

Bronisław Wildstein

spis treści.pdf
Wartości Polaków.pdf
Spis treści.pdf
Fragment książki.pdf

NAKŁAD WYCZERPANY.

Opublikowano 17/11/2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii