Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Rusza rekrutacja do programu JP2 Online!

Program JP2online to pogłębiony kurs myśli Jana Pawła II, pozwalający zrozumieć jego nauczanie i odnieść je do swojego życia. Program zakłada samodzielną lekturę oraz dyskusję grupową. Uczestników przez lekturę krok po kroku prowadzą wskazówki dostępne na platformie e-learningowej, mające postać pytań przewodnich. Pisemne odpowiedzi na te pytania analizuje tutor, który prowadzi także spotkania dyskusyjne (stacjonarne, w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Kurs jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Kurs trwa 12 tygodni, od marca do czerwca 2018 roku.

Zapewniamy:
– wsparcie znakomitych tutorów
– dostęp do platformy e-learningowej
– pytania przewodnie do lektury
– forum online i spotkania dyskusyjne
– indywidualne podejście do każdego uczestnika

Od uczestników oczekujemy:
– zaangażowania w projekt około sześciu godzin tygodniowo (czas ten obejmuje: samodzielną lekturę, pisemne refleksje i dyskusję grupową);
– nabycia książek „Miłość i odpowiedzialność” lub odpowiednich encyklik (w zależności od wybranego kursu).

Zapisy do dwóch grup tematycznych:

I.  „Miłość i Odpowiedzialność” – zapisy do 12 marca 2018

Myśl Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny jest wszechstronna i bogata. Poprzez wiele lat Karol Wojtyła, później Jan Paweł II, naświetlał uniwersalnie ludzkie doświadczenie miłości oraz komunii osób, będącej tej miłości efektem. To zjednoczenie ma kluczowe znaczenie dla pełnego rozwoju osoby ludzkiej, ponieważ jedynie w takiej integracji miłości wcielona osoba może znaleźć swoje właściwe ziemskie spełnienie. Tylko w prawdziwym życiu miłością i w stawaniu się świadomym i zdecydowanym podmiotem działającym w miłości osobowej, jednostka ludzka jest zdolna w pełni pojąć znaczenie własnego istnienia, a tym samym wypełnić cel swojego życia – ponieważ jedynie przez miłość osoba ludzka jest zdolna

https://goo.gl/forms/oZmoE7RagD6d08rw2

Spotkania grupy dyskusyjnej odbywają się w Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa, ul. Foksal 11): poniedziałki, godz. 18:00 – 20:00
Terminy spotkań: 12.03.18; 19.03; 26.03; 09.04; 16.04; 23.04; 07.05; 14.05; 21.05; 28.05; 04.06; 11.06 (łącznie 12 spotkań).

Prowadzenie zajęć: Agnieszka Rogalska

 

II.  „Tryptyk demokratyczny” – zapisy do 14 marca 2018
(encykliki „Centesimus Annus”, „Veritatis Splendor” i „Evangelium Vitae”)

Po upadku komunizmu, w dobie tryumfu liberalnej demokracji, gdy wieszczono „koniec historii”, Jan Paweł II dostrzegał już nowe wyzwania naszej cywilizacji. W swoich encyklikach dokonał głębokiej diagnozy istoty demokracji i przygotował odpowiedź na, nie zawsze w pełni wówczas dostrzegalne, wyzwania późno-nowoczesnego świata. Jeśli zatem zgadzamy się z diagnozą, iż największy niepokój dziś powinna budzić „kwestia kulturowa”, wyrażająca się w powstawaniu w Europie nowego modelu kultury, stojącego – jak pisał Benedykt XVI – „w absolutnej sprzeczności nie tylko z chrześcijaństwem, ale z religijnymi i moralnymi tradycjami ludzkości”, warto sięgnąć do – z dzisiejszej perspektywy niekiedy proroczych – diagnoz Jana Pawła II wyrażonych w Centesimus Annus, Veritatis Splendor i Evangelium Vitae.

https://goo.gl/forms/YWYVAxHeyRcEuNBI3

Spotkanie grupy dyskusyjnej odbywają się w Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa, ul. Foksal 11): czwartki, godz. 18:40 – 20:30.
Terminy spotkań: 15.03.18; 22.03; 05.04; 12.04; 19.04; 26.04;10.05; 17.05; 24.05; 31.05; 07.06; 14.06 (łącznie 12 spotkań).

Prowadzenie: dr hab. Michał Gierycz

 

Kontakt i uzyskanie dodatkowych informacji możliwe jest poprzez wysłanie zapytania na następujący adres: jp2online@centrumjp2.pl (po polsku), online@centrumjp2.pl (po angielsku). Dołącz do nas!

Przeczytaj: ZASADY UDZIAŁU

 

Opublikowano 27.02.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II