Program Studiów

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje:

  • Podstawy antropologiczno – kulturowe: chrześcijaństwo i Kościół, personalizm, godność człowieka, twórczość Karola Wojtyły (teatr, poezja, proza), wiara i rozum,
  • Kluczowe problemy wychowania młodzieży: pedagogika Jana Pawła II, rodzina, wolność i odpowiedzialność. ewangelia życia, sprawiedliwość społeczna, demokracja.
  • Elementy teologii: Bóg Jana Pawła II, teologia ciała, nowy feminizm, tajemnica Kościoła i prymat Piotra, ekumenizm i dialog międzyreligijny.
  • Polska, Europa, współczesny świat: nauczanie społeczne w latach 1978-1989, wydarzenia roku 1989, „program” dla wolnej Polski, integracja Europy, globalizacja, feminizm, sekularyzacja i wolność religijna, konflikty we współczesnym świecie, teologia pokoju.

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie w samym centrum Warszawy, w siedzibie CM Jana Pawła II, ul. Foksal 11.

„Nie ma nic piękniejszego, mimo pracy i trudu,
którego to wymaga, niż możność
poświęcenia się poszukiwaniu prawdy o naturze i o człowieku”

(Jan Paweł II).

Dodano: