Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Podmiotowość i podstawy solidarnościowe mieszkanek i mieszkańców Warszawy

Podmiotowość i podstawy solidarnościowe mieszkanek i mieszkańców Warszawy

W Państwa ręce oddajemy raport „Podmiotowość i postawy solidarnościowe mieszkanek i mieszkańców Warszawy”, który stanowi kontynuację badań zapoczątkowanych w 2022 roku.

W naszym poprzednim raporcie „Więzi społeczne w metropolii warszawskiej. Case study w budowaniu podmiotowości mieszkańców miasta” – razem z gronem naukowców i badaczy – postanowiliśmy zbadać hipotezę dotyczącą istnienia związku między podmiotowością a solidarnością (różnymi jej formami) z wybranymi kategoriami ubogich, wykluczonych i uchodźców wojennych z Ukrainy. Zleciliśmy też badania ilościowe przeprowadzone przez CBOS (Badanie solidarności mieszkańców Warszawy z osobami ubogimi i wykluczonymi, w tym z uchodźcami z Ukrainy, z perspektywy personalizmu, grudzień 2022).


W bieżącej odsłonie projektu przyglądamy się podmiotowości oraz jej relacji z solidarnością. Pytamy o to, czym jest podmiotowość i jak się ją buduje, pokazując, iż dopiero z niej może płynąć autentyczna postawa solidarnościowa. Jakiej więc podmiotowości dziś potrzebujemy i w jakich sytuacjach skutkuje ona solidarnością okazywaną ubogim, wykluczonym, uchodźcom? – w takim pytaniu można by zawrzeć istotę naszego projektu.


W porozumieniu z Biurem Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy opracowaliśmy koncepcję badania jakościowego dotyczącego podmiotowości i postaw solidarności mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Raport z badań będzie podstawą do kontynuacji działań, w tym stworzenia rekomendacji dla pracy instytucji miejskich i administracji metropolii w kontekście idei Jana Pawła II „miasta na miarę człowieka”.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Podmiotowość i postawy solidarnościowe mieszkanek i mieszkańców Warszawy”. Jesteśmy przekonani, że temat dotyczy nas wszystkich, dlatego liczymy na zainteresowanie i współpracę instytucji, organizacji i ośrodków badawczych.

Pobierz

Opublikowano 16.01.2024

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.