Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Piotr

Piotr Taradajko – student inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej. Jest wegetarianinem, uwielbia filozofię i etykę. Jest wolontariuszem w chórze Centrum Myśli Jana Pawła II.

[nggallery id=17]

Opublikowano 17.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.