Inkubator Miłosierdzia – Praca z Seniorami

Zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy PRACA z Seniorami.

Środa, 27 stycznia 2021 o 18:00– 20:00

Pomagamy w zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach – młodzi ludzie z niewyczerpanymi pokładami energii oraz uśmiechem są tam zawsze mile widziani. Zajmujemy się towarzyszeniem pacjentom i ich bliskim. Jesteśmy zawsze gotowi do wysłuchania chorego, bo szczera rozmowa
i okazywanie zainteresowania bardzo pomagają w przezwyciężaniu samotności. Pracujemy także
z seniorami w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”, w którym spędzamy z seniorami czas na wspólnych aktywnościach i rozmowach.

Wyzwaniem na ten rok jest wspólne wypracowanie działań na rzecz seniorów w okresie pandemii, szczególnie, że ta grupa osób bardzo została nią dotknięta.

Lider: Maria Stachecka inkubator.seniorzy@centrumjp2.pl

Uwaga: ZAPISY NA SPOTKANIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.

Dodano: