Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Notatnik wolontariusza – I warsztat

Hasłem przewodnim pierwszego spotkania były słowa Jana Pawła II:

„Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”.

Warsztaty miały na celu nie tylko integrację uczestników, ale przede wszystkim przekazanie sobie nawzajem oczekiwań co do projektu: Jak chcę pracować (techniki, metody)?, Jak zamierzam organizować sobie czas?, Jak będziemy się komunikować?, Co zrobić, żeby panowała przyjazna atmosfera?

Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z następującymi zagadnieniami:

– definicja wolontariatu oraz terminologia z nim związana
– zarys historii wolontariatu
– idea wolontariatu
– rodzaje wolontariatu
– organizacje promujące wolontariat
– prawa i obowiązki wolontariusza
– dlaczego warto zostać wolontariuszem?
– nauczanie Jana Pawła II dotyczące wolontariatu

Spotkanie miało formę pracy w grupie, opartej na „burzy mózgów”, mapie myśli, prezentacji, pracy z tekstem oraz dyskusji.

Podsumowaniem tego tematu była Ogólnopolska Konferencja „Ścieżkami wolontariatu”, w której wzięli udział obecni na warsztatach młodzi ludzie. Podzieleni na trzy zespoły specjalistów dyskutowali na następujące tematy:

– wolontariat w XXI wieku
– źródła wolontariatu
– zagadnienia prawne wolontariatu

[nggallery id=95]

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.