Szkoła letnia


Wydarzenie każdego roku gromadzi ambitnych młodych ludzi, między innymi z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnim roku w projekcie wzięli udział także uczestnicy z Południowej Afryki, Kanady i Australii.

Celem projektu jest  wsparcie rozwoju uzdolnionych, aktywnych młodych ludzi, mających w przyszłości stać się elitą Europy, przekazanie im wizji zaangażowania społecznego i obywatelskiego w duchu nauczania Jana Pawła II oraz rozwinięcie szczególnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, właściwego dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski.

Program INTEGRAL LEADERSHIP – Central European Summer School został przygotowany w odpowiedzi na dotykający Europę kryzys wartości. Stanowi wezwanie do zaangażowania się w działanie na rzecz przyszłości Europy w oparciu o fundamenty odpowiedzialnego przywództwa oraz idei solidarności w duchu myśli i nauczania Jana Pawła II. Zajęcia teoretyczne przeplatają się pracą grupową i warsztatami, dostarczającymi uczestnikom kompetencji praktycznych.