Karol Wojtyła Fellowship


Program akademicki Karol Wojtyła Fellowship (KWF) składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, pobudzających intelektualnie i zmuszających do namysłu nad współczesnymi problemami. Oferujemy to, czego nie daje współczesny uniwersytet: zmierzenie się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi człowieka, świata i Boga. Karol Wojtyła jest mistrzem tych, którzy pytają o to, co najważniejsze.

Uczestnicy i przebieg programu – Na ścieżkach antropologii

Cykl otwartych zajęć, wykładów i spotkań poświęconych wybranym współczesnym problemom. Celem projektu jest zapoznanie z myślą Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ukazanie jej na tle współczesności, a także wskazanie jej jako istotnego głosu określonej perspektywy intelektualnej opartej na filozofii greckiej i chrześcijaństwie.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodzieży licealnej, studentów, doktorantów, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Obowiązują zapisy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Roczny cykl spotkań zakończony będzie szkołą letnią, w czasie której uczestnicy pogłębią swoją wiedzę oraz będą mieli możliwość odbycia stażów i praktyk w różnych instytucjach życia publicznego, redakcjach, biurach poselskich oraz urzędach miejskich.  Na każdy cykl spotkań będą obowiązywać osobne zapisy.

Jeśli chcesz otrzymać informacje o starcie rekrutacji do kolejnych cykli projektu – zostaw kontakt: https://forms.office.com/e/6d9nx11Feh

PROGRAM

 • Rekrutacja: 10–24 X 2022 r.
 • Terminy zajęć: 7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI, 5 XII 2022 r.
 • Formularz rekrutacyjny: kliknij
 • Prowadzenie: dr Bartosz Wieczorek, dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW
Kwestia cielesności i płciowości stanowi obecnie jeden z kluczowych współczesnych dyskursów, w którym ścierają się różnorodne koncepcje człowieka i odmienne systemy wartości. Gdy jedni chcą przedefiniować cielesność i seksualność człowieka, uznając je za konstrukty kulturowe, inni szukają oparcia w koncepcji natury ludzkiej i koncepcji człowieka wywodzących się z myśli greckiej i chrześcijańskiej.

Proponujemy cykl 5 spotkań prezentujących teologię ciała Jana Pawła II na podstawie tekstów źródłowych w odniesieniu do współczesnych problemów w rozumieniu cielesności i płciowości człowieka.
 • Rekrutacja: 9–30 I 2023 r.
 • Terminy zajęć: II do III 2023 r.
 • Prowadzenie: dr Bartosz Wieczorek, dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW
Prawda to jedna z fundamentalnych wartości w życiu człowieka i każdej wspólnoty. O ile wierność jej deklarują wszyscy, to istnieje olbrzymie zamieszanie w kwestii jej rozumienia. Coraz powszechniej podkreśla się obecnie, że żyjemy w czasach postprawdy, czemu sprzyja nadmiar informacji i brak możliwości obiektywnego sprawdzenia wszystkich faktów.

W odniesieniu do myśli Jana Pawła II przedstawiona zostanie koncepcja rozumienia prawdy wywodząca się z filozofii greckiej i tradycji chrześcijańskiej, która przez długie stulecia stanowiła fundament kultury zachodnioeuropejskiej.
 • Rekrutacja: 13–31 III 2023 r.
 • Terminy zajęć: IV–V 2023 r.
Program „Musicie od siebie wymagać – trening przywództwa integralnego. W oparciu o myśl i postawę Jana Pawła II”. Tematy: Rozwój przywódcy, Integralność według Jana Pawła II, Etyka przywództwa, Charakter przywództwa Jana Pawła II – case study, Społeczne postrzeganie przywództwa, Dialog i komunikacja jako kompetencje przywódcy – case study, Przywództwo polityczne.
 • Rekrutacja: 8–22 V 2023 r.
 • Terminy zajęć: 30 VI – 3 VII 2023 r.
Szkoła letnia będzie podsumowaniem rocznego cyklu spotkań, oferując pogłębienie omawianych tematów oraz bezpośredni kontakt z ekspertami w czasie wykładów, seminariów, warsztatów. Uczestnicy będą mieli możliwość wzmacniania swoich kompetencji związanych z pracą w sferze publicznej oraz rozwijania wrażliwości aksjologicznej, skupionej na dobru człowieka i idei dobra wspólnego. Poruszona zostanie też problematyka związana z rozumieniem wspólnoty i wartości, które je tworzą, w tym tych, na których opiera się państwo.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach z tutorami i w spotkaniach z inspirującymi gośćmi. Ponadto będą rozwijali swoje kompetencje jako liderzy. Wśród zajęć zaplanowano kurs z komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, umiejętności wystąpień publicznych. Szkoła letnia ma stać się również szansą na poznanie się młodych liderów z całej Polski, którzy będą mogli zawiązać trwałe wzajemne relacje.

Uczestnicy szkoły letniej będą mieli możliwość wyboru interesujących dla siebie staży lub praktyk w różnych instytucjach życia publicznego, redakcjach, biurach poselskich oraz urzędach miejskich.

Do prowadzenia zajęć będziemy również zapraszać znakomitych gości, ekspertów w danym temacie. W opisie poszczególnych cykli tematycznych podani są prowadzący.

Goście specjalni programu Karol Wojtyła Fellowship:

 • dr hab. Magdalena Gawin – historyk idei i eseistka. W latach 2015–2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2015–2021 generalny konserwator zabytków. Od 1 stycznia 2022 dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
 • Natalia Hatalska – analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu badań nad przyszłością infuture.institute, zaliczana do dziesięciu najważniejszych autorytetów polskiego biznesu.
 • prof. Bogdan de Barbaro – psychiatra i psychoterapeuta, wieloletni pracownik naukowy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.
 • prof. Marek Cichocki – filozof i politolog, historyk idei politycznych, specjalista od stosunków polsko-niemieckich oraz integracji europejskiej.
 • dr Dariusz Karłowicz – filozof, wydawca książek i działacz społeczny, współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”, inicjator powołania Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.
 • dr hab. Paweł Kowal – politolog, historyk, ekspert ds. polityki wschodniej, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • prof. Zbigniew Lew-Starowicz – lekarz, psychiatra, psychoterapeuta i seksuolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych.
 • prof. Krzysztof Meissner – fizyk i popularyzator nauki, zajmuje się teorią cząstek elementarnych, w tym teorią strun, oraz kosmologią.
 • Tomasz Stawiszyński – filozof, eseista, autor audycji radiowych poświęconych popularyzowaniu filozofii.
 • prof. Zbigniew Stawrowski – filozof polityki, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

 


Zachęcamy do zapoznania się z wykładami z poprzednich edycji wykładów, seminariów w ramach programu akademicki Karol Wojtyła Fellowship.