Karol Wojtyła Fellowship


Program akademicki Karol Wojtyła Fellowship (KWF) składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, pobudzających intelektualnie i zmuszających do namysłu nad współczesnymi problemami. Oferujemy to, czego nie daje współczesny uniwersytet: zmierzenie się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi człowieka, świata i Boga. Karol Wojtyła jest mistrzem tych, którzy pytają o to, co najważniejsze.

Uczestnicy i przebieg programu

Program jest skierowany do studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych. Kameralne grupy i indywidualne podejście wykładowców dają możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń. Wszystkim uczestnikom oferujemy także wykłady gości z zagranicy.

Do 18 marca trwa rekrutacja do nowej edycji Karol Wojtyła Fellowship – „Musicie od siebie wymagać – Trening przywództwa integralnego”

W prezentowanym programie chcemy, aby każdy z uczestników odnalazł swoją własną drogę przywódcy, a przykład Karola Wojtyły posłużył jako drogowskaz dla własnych poszukiwań, jak żyć, aby rozumieć siebie, a także skutecznie przewodzić ludziom i wspierać ich w rozwoju oraz w działaniu na rzecz dobra wspólnego.

Zajęcia poprowadzą eksperci z zakresu budowania kompetencji przywódczych i zarządczych oraz rozwoju osobistego, komunikacji, polityki, etyki, teologii: dr Monika Brzezińska, dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN, dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL, dr Bartosz Wieczorek, Maciej Wiśniewski, Paweł Zuchniewicz, dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW

Terminy zjazdów (9:30-18:00)

  • 26 III 2022 r.
  • 9 IV 2022 r.
  • 21 V 2022 r.

Więcej informacji tutaj.

 


Zachęcamy do zapoznania się z wykładami z poprzednich edycji wykładów, seminariów w ramach programu akademicki Karol Wojtyła Fellowship.