Karol Wojtyła Fellowship


Program akademicki Karol Wojtyła Fellowship (KWF) składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, pobudzających intelektualnie i zmuszających do namysłu nad współczesnymi problemami. Oferujemy to, czego nie daje współczesny uniwersytet: zmierzenie się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi człowieka, świata i Boga. Karol Wojtyła jest mistrzem tych, którzy pytają o to, co najważniejsze.

Uczestnicy i przebieg programu

Program jest skierowany do studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych. Kameralne grupy i indywidualne podejście wykładowców dają możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń. Wszystkim uczestnikom oferujemy także wykłady gości z zagranicy.

Nowa edycja programu Karol Wojtyła Fellowship 2020/2021.