Nauka

Nauka jest ściśle powiązana z poszukiwaniem prawdy. Dokonuje się to nie tylko, jak mówił Jana Paweł II, w indywidualnym zmaganiu w bibliotece czy w laboratorium, ale także poprzez wymiar wspólnotowy. Wierzymy, że wiedza wzmocniona o umiejętność wyrażania jej poprzez relację z ludźmi, jest drogą do odnowy społeczeństwa.


Instytut Badań Naukowych

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad myślą i twórczością Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

Instytut Badań Naukowych


Karol Wojtyła Fellowship

Program akademicki składający się z cyklu seminariów, dając możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń.

Karol Wojtyła Fellowship


JP2 Online

Pogłębiony kurs myśli Jana Pawła II, pozwalający zrozumieć jego nauczanie i odnieść je do swojego życia.

JP2 Online
Szkoła letnia

Program międzynarodowej szkoły letniej jest opracowany z myślą o kształtowaniu nowego pokolenia w duchu integralnego przywództwa Jana Pawła II.

Biografia Jana Pawła II

Prowadzimy badania, których zwieńczeniem będzie pierwsze opracowanie pełnej naukowej biografii Jana Pawła II.

Krytyczne wydanie

Projekt badawczy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003.

JP2 Memorial Lectures

Organizujemy warsztaty i seminaria z najwybitniejszymi znawcami i kontynuatorami myśli Jana Pawła II na całym świecie.

Publikacje

Centrum Myśli Jana Pawła II jest wydawcą publikacji naukowych związanych z dziedzictwem intelektualnym papieża.

Artykuły

Komentarze eksperckie, wywiady, artykuły ekspertów na tematy dotyczące społeczeństwa, pracy, ekologii, człowieka, ważnych problemów społecznych.