Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Najlepsi stypendyści – studenci

Joanna -Studentka medycyny i Collegium Invisibile.

Laureatka Olimpiady i  Kongresu Studentów Medycyny i Młodych Naukowców w Berlinie. Działa w Kołach Naukowych Neurologii i Immunologii Centrum Biostruktury oraz angażuje się w projekty dydaktyczne. Naukowo pasjonują ją choroby autoimmunologiczne w neurologii (szczególnie stwardnienie rozsiane). W przyszłości chce zostać neurologiem. Interesuje się literaturą piękną, teatrem, kinem, malarstwem. Lubi uczyć się języków obcych i podróżować.

 

 

 

Dominik – Przyszły biotechnolog, interesuje się biologią molekularną, ale jak twierdzi bliższy jest mu aspekt chemiczny w procesach biologicznych. Jego działalność badawcza zawiera się w tematyce proteomiki. Uwielbia wspinaczkę. Udziela się jako wolontariusz, chce zaciekawić licealistów  młodą dziedziną nauki – biologią syntetyczną i molekularną.

 

 

 

 

 

Paweł – Wybitny akordeonista, laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych; bierze udział w różnorodnych koncertach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą jako solista i kameralista; nagrywa dla TVP oraz Polskiego Radia; współpracuje z gronem wybitnych kompozytorów młodego pokolenia, w wolnym czasie uwielbia oglądać filmy. Marzeń ma wiele, ale jedno, które nie jest jakieś wyolbrzymione to ciągle spełniać i rozwijać się w zawodzie muzyka – akordeonisty.

 

 

 

 

 

                 „młoda pani doktor”                       „przyszły biotechnolog”                             „akordeonista”

Opublikowano 28.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.