Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Nadaj kulturze nowy wymiar” – podsumowanie

„Nadaj kulturze nowy wymiar – edycja 2.” to ogólnopolski projekt szkoleniowy skierowany do animatorów kultury. Celem projektu poza profesjonalizacją młodych kadr kultury, było również zachęcenie uczestników do budowy programów wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których punktem wyjścia byłyby kulturotwórcze wartości, o których swym życiem i twórczością świadectwo pozostawił Jana Paweł II.

W projekcie wzięło udział 18 animatorów kultury z całej Polski. Projekt składał się z 3 etapów:

 1. I zjazd szkoleniowy (23-27 października 2019):
 2. warsztat o uniwersalnych wartościach w nauczaniu Jana Pawła II / dr hab. Michał Łuczewski
 3. szkolenie z zarządzania projektami kulturalnymi (artystycznymi) i pozyskiwania środków na ich realizację / Karol Wittels
 4. warsztat  wymiany doświadczeń w zakresie animacji kulturalnej / Joanna Tabaka
 5. warsztat o przygotowywaniu i realizacji projektów opartych o wielkie idee / Marcin Nowak
 6. warsztat rozwijający kreatywność z wykorzystaniem elementów metody design thinking oraz user experience / Joanna Krzyżewska
 7. warsztat z wykorzystania nowych mediów w pracy animatora kultury / Sylwia Żółkiewska
 8. szkolenie z zakresu prawnych aspektów pracy animatora kultury / dr Ksenia Kakareko
 9. warsztat z edukacji na rzecz niematerialnego dziedzictwa kultury / Łukasz Ofiara
 10. wizyty studyjne w warszawskich instytucjach kultury:
  1. Centrum Sztuki Współczesnej,
  1. Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia„,
  1. Muzeum Fryderyka Chopina,
 • Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
 • tworzenie scenariuszy działań kulturalnych w środowisku lokalnym /praca własna uczestników – konsultowane i ocenione przez zespół programowy projektu
 • II zjazd szkoleniowy (22-23 listopada 2019):
 • warsztat dot. wolontariatu w projektach kulturalnych / Katarzyna Osior-Szot
 • warsztat dot. edukacji artystycznej w środowisku lokalnym i wymiany doświadczeń / Anna Michalak-Pawłowska
 • wizyty studyjne w warszawskich instytucjach kultury:
  • Muzeum Fryderyka Chopina,
  • Muzeum Narodowe.

Jak opisuje jedna z uczestniczek:

„Nadaj kulturze nowy wymiar to wielowymiarowy projekt integrujący animatorów, zarządzających kulturą, organizatorów i twórców kultury. To pełnowymiarowa wymiana doświadczeń, dobrych praktyk ale również interesujące warsztaty pogłębiające, poszerzające wiedzę, inspirujące do nowych działań i stawiania sobie ciekawych wyzwań; to także „kultura dostępna” a w niej wizyty studyjne pokazujące i uświadamiające jak można, kiedy, gdzie, z kim i dlaczego. A przede wszystkim rzetelnie i dobrze, na miarę animatorskich potrzeb, skrojony i zorganizowany program. Dobra atmosfera, fantastyczna przestrzeń do dzielenia się i bycia ze sobą w oderwaniu od rzeczywistości, ale w celu bardziej świadomego eksplorowania tej rzeczywistości. Dziękuję” / Marta Andrzejczyk-Lubieniecka

Jan Paweł II mówił, że „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury”. Stąd kultura i edukacja kulturalna są jednymi z najważniejszych obszarów działania Centrum Myśli Jana Pawła II .

Wierzymy, że ten projekt dał nie tylko możliwość rozwoju kompetencji, ale także był okazją do rozmów o sensie i wartościach w pracy animatora kultury. A z kolei te rozmowy staną się inspiracją do dalszego twórczego działania.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Opublikowano 30.01.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i – mimo ciągłego rozwoju medycyny – mierzenie się z nim we własnym życiu albo życiu kogoś bliskiego jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów
To skierowany do studentów cykl czterech debat oraz warsztatów poświęcony sytuacji współczesnego człowieka poddanego presji cywilizacyjnej

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.