Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Nadaj kulturze nowy wymiar” – podsumowanie

„Nadaj kulturze nowy wymiar – edycja 2.” to ogólnopolski projekt szkoleniowy skierowany do animatorów kultury. Celem projektu poza profesjonalizacją młodych kadr kultury, było również zachęcenie uczestników do budowy programów wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których punktem wyjścia byłyby kulturotwórcze wartości, o których swym życiem i twórczością świadectwo pozostawił Jana Paweł II.

W projekcie wzięło udział 18 animatorów kultury z całej Polski. Projekt składał się z 3 etapów:

 1. I zjazd szkoleniowy (23-27 października 2019):
 2. warsztat o uniwersalnych wartościach w nauczaniu Jana Pawła II / dr hab. Michał Łuczewski
 3. szkolenie z zarządzania projektami kulturalnymi (artystycznymi) i pozyskiwania środków na ich realizację / Karol Wittels
 4. warsztat  wymiany doświadczeń w zakresie animacji kulturalnej / Joanna Tabaka
 5. warsztat o przygotowywaniu i realizacji projektów opartych o wielkie idee / Marcin Nowak
 6. warsztat rozwijający kreatywność z wykorzystaniem elementów metody design thinking oraz user experience / Joanna Krzyżewska
 7. warsztat z wykorzystania nowych mediów w pracy animatora kultury / Sylwia Żółkiewska
 8. szkolenie z zakresu prawnych aspektów pracy animatora kultury / dr Ksenia Kakareko
 9. warsztat z edukacji na rzecz niematerialnego dziedzictwa kultury / Łukasz Ofiara
 10. wizyty studyjne w warszawskich instytucjach kultury:
  1. Centrum Sztuki Współczesnej,
  1. Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia„,
  1. Muzeum Fryderyka Chopina,
 • Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
 • tworzenie scenariuszy działań kulturalnych w środowisku lokalnym /praca własna uczestników – konsultowane i ocenione przez zespół programowy projektu
 • II zjazd szkoleniowy (22-23 listopada 2019):
 • warsztat dot. wolontariatu w projektach kulturalnych / Katarzyna Osior-Szot
 • warsztat dot. edukacji artystycznej w środowisku lokalnym i wymiany doświadczeń / Anna Michalak-Pawłowska
 • wizyty studyjne w warszawskich instytucjach kultury:
  • Muzeum Fryderyka Chopina,
  • Muzeum Narodowe.

Jak opisuje jedna z uczestniczek:

„Nadaj kulturze nowy wymiar to wielowymiarowy projekt integrujący animatorów, zarządzających kulturą, organizatorów i twórców kultury. To pełnowymiarowa wymiana doświadczeń, dobrych praktyk ale również interesujące warsztaty pogłębiające, poszerzające wiedzę, inspirujące do nowych działań i stawiania sobie ciekawych wyzwań; to także „kultura dostępna” a w niej wizyty studyjne pokazujące i uświadamiające jak można, kiedy, gdzie, z kim i dlaczego. A przede wszystkim rzetelnie i dobrze, na miarę animatorskich potrzeb, skrojony i zorganizowany program. Dobra atmosfera, fantastyczna przestrzeń do dzielenia się i bycia ze sobą w oderwaniu od rzeczywistości, ale w celu bardziej świadomego eksplorowania tej rzeczywistości. Dziękuję” / Marta Andrzejczyk-Lubieniecka

Jan Paweł II mówił, że „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury”. Stąd kultura i edukacja kulturalna są jednymi z najważniejszych obszarów działania Centrum Myśli Jana Pawła II .

Wierzymy, że ten projekt dał nie tylko możliwość rozwoju kompetencji, ale także był okazją do rozmów o sensie i wartościach w pracy animatora kultury. A z kolei te rozmowy staną się inspiracją do dalszego twórczego działania.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Opublikowano 30.01.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.