Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„MYŚLĄC Z WOJTYŁĄ…” – Papież Franciszek

Zapraszamy gorąco na kolejne spotkanie z cyklu „Myśląc z Wojtyłą…” poświęcone osobie Papieża Franciszka. Już 15 stycznia o godz. 18:00 w Domu

Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19

Papież Franciszek już od prawie dwóch lat przewodzi Kościołowi. Jaką przedstawiawizję Kościoła na XXI stulecie? Do czego wzywa, przed czym przestrzega? Jak widzi rolę Kościoła we współczesnym świecie? Czy jest dobrze rozumiany? Czy ma wrogów? Dlaczego wokół jego pontyfikatu pojawia się tyle kontrowersji? W czym jest podobny, a w czym odmienny od swoich poprzedników? Na te i podobne pytania odpowiedzi szukać będą zaproszeni goście:

  • bp. Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy krakowski, dr hab. historii Kościoła
  • Piotr Nowina-Konopka – ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
  • Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”
  • Adam Szostkiewiczpublicysta tygodnika „Polityka”

spotkanie poprowadzi:
Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

Zapraszamy serdecznie

Opublikowano 08.01.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.