Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Mobilne Muzeum Papieskie w Warszawie

Muzeum zawitało do Warszawy w związku z ogólnowojewódzkim Konkursem Papieskim, który odbył się 6 marca 2012 roku w Gimnazjum nr 112. 


Dzięki Centrum Jana Pawła II w Krakowie i Fundacji „Pomóż Innym”, Mobilne Muzeum Papieskie odwiedziło ponad 2000 osób – przede wszystkim byli to uczniowie warszawskich szkół z Włoch i Pragi.
Szkoły, które są zainteresowane ponownym przyjazdem Mobilnego Muzeum, proszone są o kontakt z Ewą Krawczyk z Fundacji „Pomóż Innym”
Więcej na: www.pomozinnym.org.pl ( strona będzie uruchomiana 17 marca 2012 roku).

 
 

Opublikowano 05.03.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.