Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Młodzież Warszawy

Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. ks. Witold Zdaniewicz SAC, ks. Sławomir H. Zaręba SAC, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2005.


Zbiór zaprezentowanych szesnastu opracować dostarcza – tak się wydaje – dość dokładnego wizerunku współczesnych młodych ludzi związanych z Warszawą głównie przez fakt pobierania w niej nauki. Znalazło to swoje wyraźne odbicie w wyrażanych poglądach, orientacjach i ocenach. Kształtowanie – w takich warunkach – własnej biografii życiowej, głównie w aspekcie religijno-moralnym, w zderzeniu z tym wszystkim co niesie ze sobą nowoczesne miasto XXI wieku, jest obecnie wyjątkowo trudne, bo dokonuje się pod wpływem wielorakich ofert światopoglądowych. Stąd też prezentowane postawy młodych mogą często odbiegać od oczekiwań i nauczania Kościoła. Przywołane, w dużym skrócie, dane empiryczne zdają się potwierdzać ten pogląd. Niemniej, ten występujący dość często relatywizm religijno-moralny nie wykluczył jednak masowego, wręcz spontanicznego udziału młodzieży w praktykach religijnych i nocnych czuwaniach w ostatnich dniach życia Jana Pawła II, czego wszyscy byliśmy świadkami.

(ze Streszczenia)

Opublikowano 02.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu