Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Literatura obowiązkowa. II etap konkursu „ Jan Paweł II – Polak i Europejczyk”

Poniżej znajduje się literatura obowiązująca w drugim, rejonowym, etapie konkursu „ Jan Paweł II – Polak i Europejczyk”.

1. Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2005.

2. Jan Paweł II, „Pielgrzymki do Ojczyzny : 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002 : przemówienia, homilie.” Kraków, Znak, 2006. Wymagana znajomość następujących tekstów:

– Gniezno, 3 czerwca 1979, przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha – s. 40-42,

– Warszawa, 11 czerwca 1999, przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej – s. 1080-1087.

UWAGA: powyższe teksty homilii i przemówień dostępne są również łatwo w Internecie – np. na portalu Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich (http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/index/id/11).

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” (2003) – dowolne wydanie, np. opublikowane w Internecie: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/386. Wymagane: rozdział VI (pkt. 106-121) 

4. Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, „Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości”, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003. Wymagane:

s. 5-54 rozdział „Czym jest Europa? Kim są Europejczycy?”,

162-187 (rozdział „Polska w zjednoczonej Europie”), 190-194 (Akt Europejski, Santiago de Compostela 1982) i 224-229 (przemówienie w Parlamencie Europejskim, Strasbourg 1988)

5. Alfred Marek Wierzbicki, „Polska Jana Pawła II”, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2011. Wymagane: rozdz. „Jana Pawła II wizja Europy. Pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości”,  s. 123-132, do ściągnięcia TUTAJ

6. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl – hasło „Europa”

7. Lektury wymagane w etapie I.

Opublikowano 17.12.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu