Kultura

Aktywnie uczestniczymy w kulturze popularyzując wartości, na które wskazywał Jan Paweł II w „Liście do artystów”. Organizujemy interdyscyplinarny Festiwal Nowe Epifanie, muzyczny Muzyka Wiary Muzyka Pokoju, wystawy, koncerty, debaty, pokazy filmowe, happeningi.


Chór

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II powstał w 2005 roku z inicjatywy młodych ludzi, którzy postanowili poprzez śpiew ponieść dorobek nauczania papieża.

grupa osób śpiewająca piesni, chór centrum myśli jana pawła ii

Nowe Epifanie

Interdyscyplinarny festiwal wielkopostny, którego celem jest poszukiwanie nowych epifanii piękna w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II.

aktor na scenie

Muzyka Wiary
Muzyka Pokoju

Festiwal muzyczny „Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju” nawiązujący do wieloreligijnej modlitwy o pokój w Asyżu.

koncert z udziałem publiczności


Wystawy

Centrum Myśli Jana Pawła II jest producentem szeregu docenianych na całym świecie wystaw.

Sztuki wizualne

Efektem współpracy ze środowiskiem grafików i twórców street-artu są murale inspirowane nauczaniem Jana Pawła II.