Kultura

Aktywnie uczestniczymy w kulturze popularyzując wartości, na które wskazywał Jan Paweł II w „Liście do artystów”. Organizujemy interdyscyplinarny Festiwal Nowe Epifanie, muzyczny Muzyka Wiary Muzyka Pokoju, wystawy, koncerty, debaty, pokazy filmowe, happeningi.


Chór

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II powstał w 2005 roku z inicjatywy młodych ludzi, którzy postanowili poprzez śpiew ponieść dorobek nauczania papieża.

Nowe Epifanie

Interdyscyplinarny festiwal wielkopostny, którego celem jest poszukiwanie nowych epifanii piękna w duchu “Listu do artystów” Jana Pawła II.

Muzyka Wiary
Muzyka Pokoju

Festiwal muzyczny “Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju” nawiązujący do wieloreligijnej modlitwy o pokój w Asyżu.


Wystawy

Centrum Myśli Jana Pawła II jest producentem szeregu docenianych na całym świecie wystaw.

Murale

Efektem współpracy ze środowiskiem grafików i twórców street-artu są murale inspirowane nauczaniem Jana Pawła II.