Książka „Wspólna Radość Tory”W Centrum dostępna jest już książka „Wspólna Radość Tory” będąca zapisem spotkań modlitewnych i sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w 2007 i 2008 roku.


Książka prezentuje wypowiedzi prelegentów uczestniczących w spotkaniach, odtwarzając tym samym duchową i intelektualną atmosferę spotkań. Żydzi i chrześcijanie komentują w niej słowa Biblii, mówią o wzajemnym spojrzeniu obu religii na siebie, drogach prowadzących do dialogu, stosunku Jana Pawła II do Żydów i judaizmu oraz związkach tradycji religijnych z feminizmem.

 

 

Żydowsko-chrześcijańskie sympozja teologiczne odbywały się w dolnym kościele księży jezuitów oraz w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum w Warszawie. Organizatorami byli: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Centrum Myśli Jana Pawła II, Bobolanum oraz Laboratorium Więzi-Instytut analiz społecznych i dialogu. Książka ukazała się jako praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Krajewskiego i Zbigniewa Nosowskiego, autorami wypowiedzi są: Blu Greenberg, r. Irwing Greenberg, Stanisław Krajewski, r. Michael Schudrich, r. Norman Solomon, ks. Manfred Deselaers, Aneta Gawkowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, ks. Grzegorz Ignatowski, Zbigniew Nosowski, abp Kazimierz Nycz, Barbara Sułek-Kowalska, Kalina Wojciechowska.

 

 

 

Dodano: