Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kontakt

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Dominika Wernio
tel.: 22 826 42 22
e-mail: dwernio@centrumjp2.pl

Paulina Walczak
tel. kom. +48 794 357 845
e-mail: pwalczak@centrumjp2.pl

ul. Foksal 11, lok. 30, pokój nr 1 na I piętrze
pn.–czw. 08.00–14.00

Opublikowano 25.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.