Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs „Jan Paweł II – droga poety i artysty”

Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu pt. Jan Paweł II – droga poety i artysty , który zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2012/2013.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców do zapoznania się regulaminem konkursu.

Idea konkursu
Głównym zamysłem konkursu jest upowszechnianie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II wśród młodzieży gimnazjalnej z województwa mazowieckiego. Wydaje się, że również współcześnie Papież Polak jest dla młodzieży wielkim autorytetem, stanowi swoisty wzorzec bycia człowiekiem. Szczególnie w wieku gimnazjalnym młodzież oczekuje rozwiązań, podpowiedzi, jak poprowadzić swoje życie. To właśnie wtedy kształtuje się światopogląd oraz postawy tych młodych ludzi. Stąd też spojrzenie na Jana Pawła II, na jego życie i twórczość może być niebywale budujące dla współczesnego młodego pokolenia.

Obecna propozycja tematyczna – Jan Paweł II – droga poety i artysty zachęca do zapoznania się nie tylko z poetycką i dramaturgiczną twórczością Jana Pawła II. To również zaproszenie do wspólnego spojrzenia na sztukę, do przeżycia przygody z aktorstwem, a więc tego co od zawsze i do głębi porusza każde pokolenie młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu , który zawiera harmonogram konkursu oraz obowiązującą bibliografię.

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej termin zgłaszania szkół został przedłużony do 31 grudnia 2012 roku.

Przydatne linki:

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II

Nauczaniejp2.pl

Forma zgłoszenia: druk zgłoszeniowy (zał. nr 1) przesłany na adres konkurs@centrumjp2.pl z dopiskiem „KONKURS «Jan Paweł II – droga poety i artysty»” lub faxem (22) 826 – 42 – 23.

UWAGA: nastąpiła zmiana w składzie komisji konkursowej – koordynatorem konkursu została pani Angelika Metzger.

Załączniki

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.