Idea

W 50. rocznicę rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotkali się wybitni znawcy nauki soborowej, dziennikarze, duchowni, ludzie nauki z całego świata, aby odpowiedzieć na pytanie, czym był i jest Sobór, który od lat budzi wielkie zainteresowanie.

Celem konferencji była refleksja nad istotą i konsekwencjami reform dokonanych na Soborze Watykańskim II oraz dyskusja nad obecnością Kościoła i chrześcijan w świecie (w gospodarce, polityce, kulturze). Po 50 latach zadaliśmy pytanie, na ile i w jakim stopniu zmiany, które zapoczątkował Sobór Watykański II w tym zakresie, były przełomowe i owocne. Wybitną rolę w soborowych spotkaniach odegrał kardynał Karol Wojtyła, dlatego podjęliśmy ten ważny temat w szerokiej dyskusji społecznej.

Wśród gości znaleźli się czołowi politolodzy, m.in.: prof. Jan Grosfeld, prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Aniela Dylus oraz duchowni, m.in.: kard. Kazimierz Nycz, bp Grzegorz Ryś, ks. dr Robert Skrzypczak, o. dr Maciej Zięba OP. Do dyskusji zostali zaproszeni także prelegenci z czołowych europejskich uczelni: prof. Norman Tanner – Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, prof. Roberto de Mattei – Uniwersytet Rzymski, Otto Neugebauer – Akademia Ewangelizacji w Wiedniu. Dyskusję zakończył panel dziennikarzy, odpowiadając na pytanie: Czy potrzebny jest następny Sobór? Przedłużeniem konferencji będzie publikacja poświęcona zagadnieniu obecności Kościoła w świecie.

Organizatorzy: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i Fundacja Jerzego Turowicza

Konferencja składała się z następujących części:

1. Tożsamość Kościoła – soborowy przełom w sposobie myślenia o Kościele i jego misji,

2. Kościół w świecie – przełom w rozumieniu sposobu obecności Kościoła w świecie,

3. Niepolityczna polityczność Kościoła – soborowy przełom w rozumieniu relacji Kościoła do wspólnoty polityczno-prawnej,

4. Ciągłość czy zmiana – recepcja treści soborowych w nauczaniu papieży,

5. Kiedy następny sobór? – panel dziennikarzy.

 Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.vaticanum2.pl

 

 

 

Dodano: