Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konferencja o radości i cierpieniu w nauczaniu JP2

Ostatnie spotkanie uczestników Inkubatora Miłosierdzia było wyjątkowe, ponieważ połączono je z konferencją „Radość i cierpienie w nauczaniu Jana Pawła II”. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. stypendyści m.st. Warszawy, wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II i Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz ich podopieczni.

Wstań, ty, który cierpisz, i ty, któremu, jak się wydaje, życie odmówiło wielu rzeczy, wstań, kiedy czujesz się odsunięty, opuszczony, wyobcowany: wstań, bowiem Chrystus okazał ci swoją miłość i ma dla ciebie niespodziewaną możliwość realizacji i solidarności.
Jan Paweł II, Rzym, 8 czerwca 1986 roku

foto

Podczas spotkania, które odbyło się w hospicjum Caritas przy Krakowskim Przedmieściu, dyskutowano o cierpieniu we współczesnym społeczeństwie, kondycji egzystencjalnej człowieka chorego oraz duchowej wartości świadectwa. Inspirację do rozważań stanowiły list apostolski Salvifici Dolores oraz listy do chorych Jana Pawła II.

Głos zabrali m.in. Jerzy Łukasiewicz, założyciel i przewodniczący Rady Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, Angelika Metzger z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz ks. Jacek Mroczkowski, kapelan zespołu Caritas AW. Dyskusję poprowadziły wolontariuszki CMJPII: Angelika Niedziółka i Małgorzata Maciejewska.

fotofotofoto

Prelegenci przywoływali słowa Jana Pawła II, który mówił o tym, że cierpienie jest niezrozumiałą tajemnicą, do której podejść można jedynie z szacunkiem i wiarą. Można je rozpatrywać w dwojaki sposób: jako zło będące konsekwencją grzechu pierworodnego oraz jako próbę będącą codziennym wezwaniem do nawrócenia, zwrócenia się ku Dobru. Papież nierzadko nawiązywał do postawy biblijnego Hioba, który – mimo że był człowiekiem sprawiedliwym –doświadczył w swym życiu misterium cierpienia.

Zwrócono też uwagę na to, że najważniejszym zadaniem chorego jest odnalezienie sensu swego cierpienia. Pomóc w tym mogą najbliżsi, ale też duszpasterze.

Prelegenci: Angelika Metzger, ks. Jacek Mroczkowski, Jerzy Łukasiewicz.

Uczestnicy konferencji udali się również na oddział hospicjum, by poznać podopiecznych i przyjrzeć się pracy wolontariuszy.
Wypowiedzi panelistów oraz osobiste świadectwa słuchaczy na temat przeżywania cierpienia pozwoliły stypendystom szerzej spojrzeć na zagadnienie cierpienia oraz nakłoniły do refleksji. Oby to spotkanie pomogło uczestnikom stawić czoła cierpieniu i odpowiedzieć miłością na potrzeby chorych i cierpiących.

foto

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć:

–> Galeria

Opublikowano 21.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Nowe Epifanie, czyli spektakle teatralne, koncerty i pokazy filmowe. Rozpoczynamy także cykl wydarzeń: „Samotność – wolność czy więzienie?”
Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.