Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

JP2 wiem i znam_idea

Jest bowiem w młodych ludziach olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości. Ilekroć znajduję się na
spotkaniach z młodymi w jakimkolwiek miejscu świata, czekam przede wszystkim na to, co oni zechcą mi powiedzieć o sobie, o swoim społeczeństwie, o swoim kościele. I zawsze im to uświadamiam.
Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994