Jan Paweł II jest autorytetem dla 93% Polaków!

Razem z Centrum badania Opinii Społecznej zrealizowaliśmy wspólny projekt badawczy. Chcieliśmy sprawdzić jak dziś, 6 lat po śmierci i w przededniu beatyfikacji Papieża, Polacy postrzegają Jana Pawła II, czy kierują się w życiu jego nauczaniem, czy jego postać jest ważna w naszym życiu.


 

Według 58% badanych świadectwo życia i nauczania Jana Pawła II przyczyniło się do przemiany ich życia, a aż 80% ankietowanych twierdzi, że wpłynęło na przemiany życia większości Polaków. Postać Jana Pawła II jest silnie obecna w codziennym życiu Polaków. Aż 94% respondentów przyznaje, że w swoich codziennych rozmowach wspominają Papieża Polaka, przy czym 21% osób wspomina Jana Pawła II bardzo często.

W badaniu zwróciliśmy się z pytaniem o modlitwę do Jana Pawła II. Pomimo, że w czasie realizacji badania Papież nie był jeszcze oficjalnie beatyfikowany 55% ankietowanych zadeklarowało, że prosiło Jana Pawła II o wstawiennictwo do Boga w jakiejś intencji. Zdecydowana większość ankietowanych modliła się o beatyfikację Jana Pawła II.

Zupełnie niespotykany wynik dało pytanie czy Jan Paweł II jest dla nas autorytetem. Twierdząco odpowiedziało 93% badanych. Z badania wynika, że zaledwie dla 1% Polaków Papież zdecydowanie nie jest Autorytetem, co jest wynikiem mieszczącym się w granicach błędu statystycznego. Z badania wynika, że 71% Polaków, dla których Jan Paweł II jest autorytetem kieruje się we własnych życiu jego wskazaniami.

Według badanych beatyfikacja Papieża jest niezmiernie ważnym wydarzeniem szczególnie dla Polski (93%) i Polaków (95%). Jest to wydarzenie istotne w naszym życiu prywatnym, o czym świadczą wskazania ważności beatyfikacji dla rodzin ankietowanych (85%) i dla samych respondentów (83%). Według Polaków beatyfikacja jest też ważnym wydarzeniem dla Europy (71%) i dla świata (70%)

Badanie zostało zrealizowane metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w dniach od 12 do 17 marca 2011 r.

 

Dodano: