George Weigel w Warszawie

20 kwietnia Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało ogólnodostępny wykład Polskie doświadczenie historyczne i jego wpływ na pontyfikat Jana Pawła II, który wygłosił w czasie swojej wizyty w Polsce George Weigel – światowej sławy pisarz, biograf Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Sali Wystawowej Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w nim udział honorowi goście:


Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta, Prezydent m.st. Warszawy Mirosław Kochalski, historycy, dziennikarze oraz stypendyści Centrum Jana Pawła II w Warszawie – razem 120 osób. Po wykładzie odbyła się prezentacja materiałów filmowych z pielgrzymek papieskich pt. Papież o historii Polski i Warszawy, przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Telewizję Kino Polska. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent m.st. Warszawy, patronem medialnym był tygodnik OZON, w którym przedrukowano tekst wykładu. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Muzeum Historii Polski.

Dodano: