Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wspólnota poszukująca prawdy o człowieku

W dniach 11 i 12 czerwca w warszawskim Pałacu Prymasowskim odbyła się międzynarodowej konferencja „Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy”, zorganizowana przez Fundację Konrada Adenauera i Centrum Myśli Jana Pawła II. Sesję objął patronatem honorowym Prezydent RP Bronisław Komorowski.

na zdjęciu: prof. dr Remi Brauge i dr Monika Bartoszewicz (CMJP2)

Europa wspólnotą godności człowieka 

W inauguracji udział wzięli m. in. bp Tadeusz Pieronek – b. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, Rolf Nikel – ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, dr Christian Schmitz – dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Hans-Gert Pöttering – b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, który wygłosił wykład wprowadzający. Polityk zwrócił w nim uwagę, że zjednoczona Europa nie jest przypadkowym zbiorem państw, ale świadomą wspólnotą opartą na wartościach. Proces tworzenia europejskiej wspólnoty, podobnie jak zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej i zjednoczenie Niemiec nie byłyby możliwe bez aktywnej roli Jana Pawła II – dodał Pöttering.

W trzech panelach dyskusyjnych zastanawiano się nad duchowymi, kulturowymi, filozoficznymi i antropologicznymi korzeniami cywilizacji europejskiej. Prof. Remi Brague z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz paryskiej Sorbony zauważył, że pomimo rozerwania związków pomiędzy Europą, nowoczesnością i chrześcijaństwem, Stary Kontynent i jego mieszkańcy wciąż potrzebują światła wiary, pomagającego odnaleźć własną tożsamość i naprawić popełniane niegdyś błędy. Prof. Zbigniew Stawrowski z UKSW ocenił, że zasadniczą płaszczyzną egzystencji współczesnego człowieka jest udział w wielkim dramacie odwiecznej walki dobra ze złem, ale również towarzyszące temu otwarcie na Boga i transcendencję. Na element nadprzyrodzony, jako zasadniczy czynnik wartościujący naturę człowieka, obdarzoną niepowtarzalną godnością przez Stwórcę położył też nacisk ks. Prof. Alfred Wierzbicki z KUL. Godność osobowa człowieka nadaje z kolei wartość całym narodom i społecznościom – przyznał z kolei prof. Rocco Buttiglione, b. minister ds. europejskich Włoch i wieloletni poseł do parlamentu tego kraju. Dr Christoph Bohr z Instytutu Filozofii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej Heiligenkreuz w Wiedniu i Trewirze pokazał filozofię człowieka Karola Wojtyły jako oryginalną fenomenologię spotkania człowieka z samym sobą, pozwalającą docenić ludzką godność i wolność. Dr hab. Kazimierz Rynkiewicz z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium zaznaczył zaś, że Jan Paweł II nie był jedynie teoretykiem pojęcia godności osoby ludzkiej, ale własnym życiem dał świadectwo, czym może być świadome i odpowiedzialne życie ludzkiej osoby.

Na przecięciu historii i wieczności

W drugim dniu konferencji prelegenci kontynuowali debatę nad antropologicznymi, społecznymi i politycznymi koncepcjami Starego Kontynentu wypracowanymi przez cywilizację chrześcijańską oraz pontyfikat Jana Pawła II.
Prof. Karl-Joseph Hummel, dyrektor Instytutu Badawczego Komisji ds. Historii Współczesnej z Bonn zwrócił uwagę na rolę posługi Jana Pawła II w budowie nowej Europy. Papież zachęcał nieustannie Polaków do otwierania się na świat, a Niemców wzywał do rechrystianizacji swojej ojczyzny. Symboliczne przejście papieża-Polaka i kanclerza Helmutha Kohla przez Bramę Brandenburską w 1996 roku było nie tylko świadectwem ostatecznego końca podziałów spowodowanych przez II wojnę światową, ale również znakiem działania Boga w ludzkiej historii.
O. dr Maciej Zięba OP przyznał, że Jan Paweł II wyznawał interesujący rodzaj mistyki dziejów, gdzie doczesny wymiar horyzontalny w postaci wydarzeń historycznych spotyka się z wymiarem transcendentalnym, czyli sprawowaną według Bożego planu „liturgię dziejów”. „Dla papieża ważniejsza była „politik-mystik” niż „real-polityk”. I w długofalowym rozrachunku to właśnie „politik-mystik” okazała się bardziej skuteczna” – stwierdził dominikanin.
O. dr Oleh Kindyj z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie podejmując refleksję nad kryzysem europejskiej antropologii podkreślił, że Europa potrzebuje dzisiaj mocnego doświadczenia solidarności, zjednoczenia i komunii. Zdaniem greckokatolickiego duchownego, chrześcijańska wizja człowieka opartego na godności osoby obdarzonej przez Boga rozumną wolnością nie ma charakteru sztucznej ideologii, ale pozostaje zakotwiczona w chrystocentrycznej antropologii, proponowanej przez Jana Pawła II.
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Politologii UKSW podjął z kolei temat rozdarcia, które w myśli i kulturze europejskiej zapanowało wraz z epoką Oświecenia. Rzeczywistość społeczno-polityczna po rewolucji francuskiej zakwestionowała obowiązującą narrację chrześcijańską, forsując ideologię laickości, opartej na polityce jako „ nowej świeckiej religii”. Mazurkiewicz przyznał, że wszystkie systemy polityczne oparte na ograniczonej antropologii chrześcijańskiej są w istocie zagrożeniem dla demokracji, gdyż posługują się zredukowaną wizją człowieka, prowadzoną tak, jakby Bóg nie istniał.
Wykład kończący konferencję wygłosił kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Zauważył w nim, że podzielony na sfery sacrum i profanum współczesny świat nigdy nie odnajdzie harmonii, o ile nie podejmie postulowanej przez papieża-Polaka próby reintegracji osoby, skażonej grzechem i słabością. „Życie osoby tworzą tak naprawdę dwie zasadnicze rzeczywistości: miłość i działanie” – dodał hierarcha.
W podsumowaniu konferencji, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II dr Michał Łuczewski ocenił, że warszawskie spotkanie, zorganizowane przez Fundację Konrada Adenauera i Centrum Myśli Jana Pawła II stało się unikalną wspólnotą poszukujących prawdy o człowieku. „Towarzyszyły nam wielkie duchy Platona, Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Teresy z Avila, Immanuela Kanta, Adama Mickiewicza, Romana Ingardena i Edyty Stein. To pokazuje, że aby się nawzajem zrozumieć i poznawać rzeczywistość, potrzebny jest mocny rodzaj więzi międzyludzkich, szczególny rodzaj wspólnoty” – mówił Łuczewski, nawiązując do erudycyjnego charakteru wygłoszonych referatów.

Dwudniowa sesja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W najbliższych dniach, na stronie telewizji internetowej Foksal 11 (www.foksaleleven.pl) będzie można zapoznać się z treścią referatów w formie wideo oraz wysłuchać rozmów z gośćmi konferencji, m. in. Hansem-Gort Potternigiem, prof. Remi Braguem i prof. Rocco Buttiglionem.

 

Opublikowano 12.06.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

31 maja
Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.