Euro z Janem Pawłem II – cz. 7

Jan Paweł II, spotykając się ze sportowcami, zawsze znalazł sposób, aby skierować ich uwagę na kwestie związane z wiarą. Choć obserwatorzy byli przyzwyczajeni do entuzjastycznego odbioru papieskiego przesłania, nie zawsze słowa Ojca Świętego padały na podatny grunt. Maradona wizytę u Papieża wspominał jako wielkie rozczarowanie.


Powód? Podarowany mu różaniec, który Jan Paweł II nazwał wyjątkowym, niczym nie różnił się od podarowanych jego matce i żonie. „Zbliżyłem się więc do niego i zapytałem: – Przepraszam, Wasza Świątobliwość, jaka jest różnica między moim i mojej matki? Nie odpowiedział… Tylko spojrzał, poklepał mnie, uśmiechnął się i poszliśmy dalej. Nic więcej!”.
Papież potrafił dostrzec wielkie znaczenie tego, co z pozoru niewielkie. Być może dlatego podkreślał, że sportowcy, większość uwagi poświęcający tężyźnie fizycznej, nie powinni zaniedbywać obowiązków względem ducha:

„Sport, rozwijając tężyznę fizyczną i hartując charakter, nie powinien nigdy odwracać uwagi tych, którzy go praktykują i cenią, od obowiązków duchowych. Oznaczałoby to bowiem, że człowiek biegnie jedynie po to, aby zdobyć — jak pisze św. Paweł — «koronę przemijającą», zapominając, że chrześcijanin nigdy nie powinien tracić z oczu tej «nieprzemijającej» (por. 1 Kor 9, 25). Należy kultywować wymiar duchowy i harmonijnie łączyć go z różnymi formami rozrywki, do których należy także sport”. (przemówienie z okazji Jubileuszu Sportowców, Watykan, 28 X 2000 r.)

Cztery lata później, w przemówieniu do środowisk sportowych, Papież zachęcał do uprawiania sportu w duchu wartości chrześcijańskich:

„W naszych czasach wydaje się, że sport jako system jest niekiedy uwarunkowany przez logikę zysku, widowiska, dopingu, bezwzględnej rywalizacji i przemoc. Wy macie za zadanie głosić humanizującą moc Ewangelii w odniesieniu do sportu i dawać temu świadectwo; sport, jeśli uprawiany jest zgodnie z perspektywą chrześcijańską, staje się «zalążkiem» głębokich relacji międzyludzkich i sprzyja budowaniu świata bardziej pogodnego i solidarnego”. (przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Ośrodka Sportu, Watykan, 26 VI 2004 r.)
 

Dodano: