Dwie wizje człowieka w polityce Europy

W opinii Jana Pawła II, w okresie oświecenia pojawiła się w Europie konkurencyjna wobec chrześcijaństwa próba wielkiej narracji opisującej sens ludzkich dziejów i rolę, jaką odgrywa w nich osoba Jezusa Chrystusa. Od tego czasu Europa przeżywa „kulturowy dramat”, w którego centrum znajduje się spór dwóch antropologii: chrześcijańskiej i oświeceniowej. Zapraszamy na wykład ks. prof. Piotra Mazurkiewicza Dwie wizje człowieka w polityce Europy. Po prelekcji, rozmowę z gościem poprowadzi Paweł Zuchniewicz.

Zapraszamy 22 maja 2017 (poniedziałek) o godz. 17.30 do Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, ul. Foksal 11.

Wydarzenie organizujemy wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w ramach cyklu JP2 Memorial Lectures jako cykl wykładów poświęconych zagadnieniom z zakresu nauczania Jana Pawła II. Chcemy pokazać, że w budowaniu wspólnej, europejskiej tożsamości wiara i rozum nie muszą wcale się wykluczać, lecz mogą się wzajemnie wzmacniać.

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – biogram

Profesor politologii i wykładowca akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012. Interesuje się zagadnieniami tożsamości Europy, miejscem Kościoła w przestrzeni społecznej. Posiada doskonałe rozeznanie w kwestii koncepcji antropologicznych, które stoją u fundamentów decyzji politycznych, prawnych i kulturowych społeczeństwa europejskiego.

 

 

 

Dodano: