“Do zobaczenia w raju”

Chrystus, przekroczywszy bramy śmierci, objawił życie trwające poza jej granicą, na owym niezbadanym przez człowieka terytorium, którym jest wieczność. On jest pierwszym Świadkiem życia wiecznego: w Nim ludzka nadzieja pełna jest nieśmiertelności. (…) W Chrystusie śmierć, rzeczywistość dramatyczna i wstrząsająca, zostaje odkupiona i przemieniona, aby ostatecznie ukazać nam oblicze „siostry”, która prowadzi nas w ramiona Ojca.

Jan Paweł II, List Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku

 

„Do zobaczenia w raju” – koncert wielkanocny

reż. Marek Pasieczny, występują: Agata Buzek, Anna Sroka Wiesław Komasa, Piotr Machalica, zespół muzyczny Trio Revirado w składzie: Grzegorz Frankowski (kontrabas), Wiesław Prządka (pandeneon), Paweł Wajrak (skrzypce), Michał Nagy (gitara); muzyka Astor Piazzola

 

Koncert „Do zobaczenia w raju”jest uwieńczeniem projektu Gorzkie Żale. Tu stykają się dwie ścieżki, którymi podążała wędrówka artystycznego wielkopostnego cyklu: ścieżka aktorów, filozofów, poetów wyrażona w artystycznej formie oraz papieska ścieżka refleksji zapisana w licznych cytatach Jana Pawła II. Spotykają się dzięki formie koncertu i książce Arturo Mari, fotografa, który utrwalił Papieża we wspomnieniach i zdjęciach.

 

Ale czy koncert „Do zobaczenia w raju”stanowi odpowiedź na pasyjne poszukiwania życia codziennego i życia religijnego? Czy po zmierzeniu się z niełatwymi pytaniami i uczuciami, jakie pojawiać się mogły podczas kolejnych wydarzeń artystycznych wielkopostnego cyklu obraz przyszłości rozjaśnia się?

 

Marek Pasieczny poprzez tytuł swego koncertu otwiera przed nami taką możliwość, idąc za pełnymi nadziei i prostoty słowami: Do zobaczenia w raju... Tak pożegnał Papieża śmiertelnie chory młody człowiek, który gościł na audiencji w salach Watykanu…

 

Jednocześnie reżyser podkreśla ludzką perspektywę naszego mierzenia się zarówno ze śmiercią, jak i z tym, co poza nią. Jeśli bowiem obcujemy ze śmiercią poprzez stratę najbliższych, to raju musimy również doświadczać tu na ziemi, we wszelkich przejawach dobra, które często dotyka nas jakby znienacka. Pojęcie raju to sygnalizacja Innego Świata…

Dodano: