Debata: Teologia polityczna Ernsta Kantorowicza

Zapraszamy na debatę poświęconą teologii politycznej Ernsta Kantorowicza, która odbędzie się  22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, ul. Foksal 11.

Seminarium ma na celu wznowienie debaty nad myślą Ernsta Kantorowicza, który powszechnie uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku. Kluczowa uwaga poświęcona będzie koncepcji teologii politycznej, wyróżniającej jego prace. Prelegentami będą: Paweł Figurski (Uniwersytet Warszawski), Erik Ellis (University of Notre Dame), Robert Pawlik (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Myśli Jana Pawła II).

We are pleased to invite you to the debating political theology with Ernst Kantorowicz, which will take place on Monday, 22nd January 2018 at 5 pm in The Centre for the Thought of John Paul II in Warsaw, Foksal Street 11.

Our colloquium seeks to engage recent scholarship and foster renewed debate on the thought of Kantorowicz, who is widely regarded as one of the most influential scholars of the twentieth century. We will focus our attention on the key concept that marks Kantorowicz’s work: political theology. Speakers will be: Paweł Figurski (University of Warsaw), Erik Ellis (University of Notre Dame), Robert Pawlik (Cardinal Stefan Wyszynski University), Michał Łuczewski (University of Warsaw, The Center for the Thought of John Paul II). 

Program debaty / Schedule

Dodano: