Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Darwin Passé! Nowa Fronda – spotkanie promocyjne

Czy darwinizm skończy jak marksizm? Czym jest ewolucjonizm? Już dziś, w poniedziałkowe popołudnie (godz. 17.30) zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone Teorii Inteligentnego Projektu, promujące najnowszy numer kwartalnika „Fronda” .


Na spotkaniu będzie można porozmawiać na temat tego, czym jest Teoria Inteligentnego Projektu, czym teistyczny ewolucjonizm, a czym kreacjonizm? Jak Kościół katolicki odnosi się do teorii ewolucji Darwina? Bedzie to kolejne spotkanie na temat styku nauki i wiary w cyklu, jakie Centrum organizuje od ponad półtora roku.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części. W pierwszej dr Michał Chaberek wygłosi wykład na temat Inteligentnego Projektu, a w drugiej – uczestnicy spotkania będą mogli włączyć się do dyskusji.

Gośćmi spotkania są: dr Michał Chaberek OP – autor książki „Kościół a ewolucja”, redaktor kwartalnika „Fronda” oraz Tomasz Rowiński – sekretarz redakcji „Fronda”.
Wydarzenie poprowadzi Paweł Gierech – socjolog Z CMJPII.

Po wydarzeniu istnieje też możliwość krótkiej osobistej rozmowy z uczestnikami spotkania. Dla gości przewidziany jest atrakcyjny rabat na zakup najnowszego kwartalnika „Fronda 63” i  książki „Kościół a ewolucja”.

 

11 czerwca, godz. 17.30

Centrum Myśli Jana Pawła II, 1Piętro

Zapraszamy!

 

Opublikowano 10.06.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.