Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II

 
 
 
Biblioteka CMJPII czynna od 1 października 2007

poniedziałek, środa
14.00 – 20.00

wtorek, czwartek, piątek
10.00 – 16.00

Katalog Biblioteki CMJPII

 


 

w tle fotografii:
obraz Krzysztofa Kolarza – stypendysty m.st. Warszawy im. Jana Pawła II,
ofiarowany Centrum

Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II to bogaty specjalistyczny księgozbiór, w całości poświęcony osobie i nauczaniu Jana Pawła II. W założeniu służyć ma przede wszystkim badaczom życia i nauczania Papieża (naukowcy, dziennikarze, studenci), ale wśród zgromadzonych przez Centrum pozycji każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Zbiory

W zbiorach Biblioteki Centrum znajdują się najważniejsze teksty Papieża-Polaka (encykliki, adhortacje, przemówienia i homilie z Pielgrzymek do Polski, utwory poetyckie i dzieła literackie Karola Wojtyły) i książki o Janie Pawle II.

Księgozbiór Biblioteki to:
• antykwaryczne i unikatowe polskojęzyczne książki, wydawane od 1978 roku,
• wydawnictwa ciągłe i jednorazowe pozycje prasowe, poświęcone Janowi Pawłowi II,
• zagraniczne pozycje w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i innych z całego świata (np. Totus Tuus. Pope John Paul II In Philippines; Juan Pablo II en Bolivia. Visita Pastoral 9-14 mayo 1988; The journey through Australia – John Paul II; Mensayes del Santo Padle Juan Pablo II. En su tercera visita ala Rep. Dominikana; Jean Paul II en France; Der Past In Deutschland),
• kilkadziesiąt płyt CD oraz kaset VHS z papieskimi nagraniami,
• ponad 1400 pozycji książkowych, ponad 2500 woluminów, wciąż powiększająca się liczba zbiorów.

Nowoczesna obsługa

Dzięki nowoczesnemu programowi komputerowemu, zespolonemu z internetowym interfejsem, korzystanie ze zbiorów Biblioteki już niedługo stanie się niezwykle proste. Dostęp przez stronę www Centrum pozwoli na sprawne przeglądanie zasobów, automatyczne przygotowanie książki do udostępnienia jej czytelnikowi oraz szybką i skuteczną obsługę wszystkich zainteresowanych korzystaniem z naszych zbiorów.

Projekty badawcze

Biblioteka podejmuje także własne projekty naukowo-badawcze. W przygotowaniu jest m.in. współprowadzony z Biblioteką Narodową w Warszawie projekt opracowania bibliografii zagranicznej dzieł Jana Pawła II.

Współpracownicy Biblioteki Centrum

Działalność Biblioteki od początku jej istnienia wspierają osoby prywatne i instytucje. Dzięki ofiarności takich wydawnictw jak: SIW Znak, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo KUL, Instytut Jana Pawła II KUL, Wydawnictwo Biały Kruk i inni (zobacz pełną listę ofiarodawców) udało się nam w krótkim czasie pozyskać interesujące pozycje.

Biblioteka Centrum prowadzi także szeroką współpracę z podmiotami o podobnym profilu. Podjęliśmy m.in. współpracę z Biblioteką Narodową, co zaowocowało m.in. udostępnieniem na naszej stronie internetowej linków do baz danych BN dotyczących Jana Pawła II. W bieżących kontaktach pozostajemy również z Biblioteką UKSW, co pozwala m.in. na doskonałą wymianę informacji.

WYBRANE POZYCJE Z KOLEKCJONERSKIEGO
KSIĘGOZBIORU PAPIESKIEGO,


BĘDĄCEGO W POSIADANIU CMJPII


Opublikowano 03.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II