Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Bemowo Janowi Pawłowi II

W najbliższy weekend w parafiach w całej Warszawie odbędą się czuwania, Msze dziękczynne, spotkania muzyczne. Jednym z nich jest koncert 3 kwietnia „Bemowo Janowi Pawłowi II”, który zacznie się od godz. 19.00 przy kościele Matki Boskiej Królowej Aniołów (ul. Markiewicza 1). Zapraszamy!


Opublikowano 29.03.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.