Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ars Vivendi Central European Summer School 2016 – application deadline: 30.06

VIRTUOUS LEADERSHIP – FROM PERSONAL GROWTH TO CULTURAL RENEWAL
Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Kraków
21 – 27 sierpnia 2016

Kim jest prawdziwy przywódca? Czy to ktoś, kto potrafi skutecznie motywować ludzi, planować i osiągać wyniki? Czy raczej ktoś, kto poprzez swoją wewnętrzną spójność i siłę wywiera wpływ na otoczenie?

Dołącz tego lata do inspirującej dyskusji, w której wzorem i przewodnikiem będzie Jan Paweł II. Zastanowimy się nad przywództwem jako siłą wynikającą z posiadania cnót moralnych i intelektualnych, takich jak roztropność, męstwo, sprawiedliwość czy umiarkowanie. Rozważymy relację pomiędzy klasycznym rozumieniem „cnoty” a chrześcijańskim pojęciem świętości. A przyglądając się przykładowi życia świętych i świadków zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej tradycji Kościoła, będziemy odkrywać, w jaki sposób wywarli oni wpływ na świat.

Poprzez cykl 3 seminariów oraz plan kulturalny będziemy odkrywać sztukę życia, czerpiąc z chrześcijańskiej tradycji i kultury polskiej inspirację do przemiany siebie i kształtowania otaczającej rzeczywistości. Wszystkie zajęcie będą prowadzone w języku angielskim.

Szkoła odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej – miejscu o wielkim znaczeniu kulturowym i duchowym, często odwiedzanym przez Jana Pawła II, oraz w Tyńcu. Idąc śladami Papieża-Polaka odwiedzimy również Wadowice i Kraków.

Dla kogo? Do udziału zachęcamy studentów, młodych naukowców i absolwentów z Europy Wschodniej i Centralnej.   

Koszt: 300 zł (łączny koszt uczestnika wynosi ok. 900 zł, Centrum Myśli Jana Pawła II udziela wsparcia wysokości 600 zł).

Miejsce i data: Kalwaria Zebrzydowska – Kraków, 21-27 sierpnia 2016

Rejestracja: W celu dokonania rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zapisy trwają do 30 czerwca 2016.

BROSZURA INFORMACYJNA

REGULAMIN

Opublikowano 21.06.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.