Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

1Piętro ruszyło z impetem

8 października 2012 roku 1Piętro rozpoczęło swoją działalność od debaty "Czy można nie wierzyć?". Michał Łuczewski poprowadził interesującą rozmowę z Bogdanem Białkiem ("Charaktery"), Tomaszem Szawielem (Instytut Socjologii UW) oraz o. Józefem Augustynem SJ. 


 

 

 

Zapraszamy na dzisiejszy panel dyskusyjny pt. "Co kręci media? Czy dobro może być ciekawe?". W debacie wezmą udział:

 

Tomasz Machała (NaTemat)

Adam Szostkiewicz („Polityka”)

Bronisław Wildstein („Uważam Rze”)

Jan Wróbel (publicysta, pedagog)

prowadzenie: Michał Szułdrzyński („Rzeczpospolita”)

 

Opublikowano 08.10.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.